Pressmeddelande | 2007-12-07 | 17:31

Vattenfall samordnar verksamheten i Tyskland och Polen – Tuomo Hatakka blir chef för Central Europe

Vattenfall kommer att samordna sina tyska och polska verksamheter och inrätta en ny Business Group Central Europe. Chef för Business Group Central Europe blir nuvarande chefen för Business Group Poland, Tuomo Hatakka, som idag, den 7 december, också utsågs till vd för det tyska dotterbolaget Vattenfall Europe AG från och med 1 januari 2008.

Omorganiseringen förutsätter godkännande av Vattenfalls styrelse.

– Eftersom integrationen av den europeiska energimarknaden går allt snabbare, måste Vattenfall förutse framtida utmaningar och anpassa sin organisations- och ledningsstruktur därefter. Den europeiska energimarknaden utvecklas från nationella marknader mot regionala marknader som ett steg på vägen mot en helt integrerad marknad. Därför är det ett naturligt steg att ytterligare integrera våra tyska och polska aktiviteter och därigenom stärka vår ställning för fortsatt tillväxt i Centraleuropa. 

Tuomo Hatkka, chefen för vår nya Business Group Central Europe, har en gedigen bakgrund inom internationell affärsverksamhet och är van vid att arbeta i multikulturella miljöer. Jag är mycket glad att Tuomo Hatakka har tagit denna utmaning och jag vet att han kommer att göra ett mycket bra arbete, säger Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson.

Styrelsen för Vattenfall Europe AG godkände idag också Hans-Jürgen Cramers begäran att avsluta sitt kontrakt i förtid den 30 juni 2008. Lars G Josefsson tackade Hans-Jürgen Cramer för 27 framgångsrika år i företaget, först i Bewag och därefter sedan 2002 i Vattenfall Europe AG, och framhöll särskilt hans insatser sedan han övertog som tillförordnad chef i juli 2007.

– Hans-Jürgen Cramer har verkat i enlighet med våra kärnvärden öppenhet, ansvarstagande och effektivitet och börjat vinna tillbaka förtroende för Vattenfall bland våra kunder och viktiga politiker. Jag beklagar djupt att Hans-Jürgen Cramer beslutat att lämna företaget, men jag är tacksam över att han gått med på att fortsätta i företagsledningen under en övergångsperiod.

Ansvarsfördelningen i den tyska ledningsgruppen (Vorstand) ska ses över under första halvåret 2008. Den polska verksamheten kommer att utgöra en separat landsorganisation och en chef för denna kommer att utses inom kort. Det finns inga planer att fusionera de legala enheterna.

Mats Fagerlund, som ingår i Vattenfalls koncernledning (Executive Group Management) och i Vattenfall Europe AG:s företagsledning och är chef för de tyska affärsenheterna Distribution och Transmission, kommer att lämna koncernledningen för att helt koncentrera sig på sina uppgifter inom den tyska verksamheten.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. 

För vidare information, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, telefon 08-739 52 70.
Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon 08-739 50 31.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.