Pressmeddelande | 2009-01-23 | 14:45

Vattenfall satsar med konsultverksamhet i Oskarshamn

Vattenfall Power Consultant öppnar kontor i Oskarshamn. Företaget ser etableringen av ett nytt lokalkontor med konsulter inom kärnkraftsområdet som en långsiktig satsning på Oskarshamnsregionen.

Det nya kontoret vid Lilla Torget öppnar med fem medarbetare samt en underkonsult och det finns planer på att anställa fler. Kunderna utgörs primärt av OKG och SKB i Oskarshamn.

– Genom etableringen i Oskarshamn vill vi bygga upp kärnkraftskompetens i regionen. Vi har arbetat med uppdrag här under många år och med dagens ökande efterfrågan på våra konsulttjänster råder ingen tvekan om att vi behöver vara permanent stationerade, säger Jan Bardell, chef för Vattenfall Services.

Med bred kompetens inom teknik, miljö och management lägger Vattenfall Power Consultant särskilt fokus på kärnkraft i Oskarshamn.

Kontoret öppnar torsdagen den 29 januari och invigning sker samma dag.

För vidare information, kontakta:
Charlotte Kronlund, kommunikatör, Vattenfall Power Consultant, telefon 08-739 57 73, mobil 070-689 57 73.
Jan Bardell, chef Vattenfall Services, telefon 08-739 70 04, mobil 070-279 70 04.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.