Pressmeddelande | 2012-03-19 | 08:30

Vattenfall satsar på ännu ett vågkraftprojekt i Skottland

Vattenfall tar nu ytterligare ett steg mot att utveckla vågkraft och satsar på ett nytt projekt utanför Orkneyöarna i Skottland. Det blir Vattenfalls andra projekt efter satsningen utanför Shetlandsöarna förra året.

Skottlands blåsväder är en viktig tillgång för Vattenfall och företaget satsar stora resurser på vindenergi både på land och till havs. Havet utanför Shetlandsöarna och Orkneyöarna lämpar sig väl för vågkraft. Målsättningen är att bygga en vågkraftpark med 11 vågkonverterare från Pelamis med en total effekt på 10 MW. Det skulle motsvara el för ungefär 8 500 hushåll. Detta förutsätter att det finns tillräckliga nätanslutningar till fastlandet.

Vattenfall och Orkney-baserade European Marine Energy Centre (EMEC), ett världsledande skotskt forskningscentrum för havsenergi, har undertecknat ett avtal om en ny testplats. Målsättningen är att ha den senaste generationen av en testmaskin från Pelamis installerad 2014 och Vattenfall vill också samtidigt bidra till att utveckla den europeiska vågkraftindustrin.

– Vattenfall vill med satsningen på vågenergi stödja omställningen till förnybar energi med låga koldioxidutsläpp. Det kräver säker och pålitlig teknik. Och det är därför vi planerar att köpa Pelamis Wave Power senaste vågkonveterare och testa den på Orkneyöarna, säger Karl Bergman, chef för Vattenfalls forskning och utveckling.

Vattenfall har också sedan tidigare ett gemensamägt bolag med det skotska vågkraftteknikbolaget Pelamis, Aegir Wave Power, där Vattenfall äger 62 procent.

– Orkneyöarna är platsen att vara på när det gäller forskning och utveckling inom vågkraft. Vi är glada över att få tillgång till testplatsen och vi ser fram emot att installera en vågkraftsmaskin, säger Karl Bergman.

För mer information, kontakta

Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10
Press 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 30 kB)