Pressmeddelande | 2008-10-07 | 09:29

Vattenfall satsar på färre avgrävda kablar

Problemen med avgrävda elkablar växer i takt med att allt större andel av nätet ligger under markytan. Med ett nytt åtgärdspaket vill Vattenfall Eldistribution minska risken för strömavbrott. Det blir enklare för den som planerar grävarbete att få veta var elkablar finns nedgrävda. Det blir också tydligare vad som väntar den som råkar gräva av en kabel.

Att elkablar grävs av kan få stora ekonomiska konsekvenser. Industrier förlorar produktion, privatkunder kan få egendom förstörd, den som gräver riskerar kännbara skadestånd och för Vattenfall Eldistribution betyder det extra kostnader och missnöje bland kunder. Inte minst risken för personskador är också uppenbar.

– För att göra strömförsörjningen säkrare gräver vi ner allt fler kablar, men därmed blir det också vanligare att de skadas av grävmaskiner. Det vill vi nu råda bot på genom att underlätta för jordbrukare, byggföretag, entreprenörer och privatpersoner att i förväg ta reda på var kablar ligger, säger Alf Engqvist, teknikchef på Vattenfall Eldistribution.

Från år 2003 fram till idag har mängden markkabel i våra lokalnät ökat med över 1000 mil. I takt med detta har antalet fall av avgrävda kablar stadigt ökat. 240 fall noterades år 2004 och i fjol var motsvarande antal 350. I år har ökningen accelererat och var redan i juli uppe i över 300, alltså nästan två per dag. Vattenfalls kostnad för detta ligger hittills på närmare fyra miljoner kr, men de totala kostnaderna för kunder och samhälle är förstås betydligt högre än så.

För att minska risken att kablar grävs av vidtar vi nu en rad åtgärder:

  • En ny webblösning för anmälning av grävarbeten som gör det lättare att snabbt få besked om det finns risk att råka på en nedgrävd elkabel i området.
  • Vattenfall blir tydligare och mer konsekvent med åtgärder mot den som gräver av en kabel. Den egna personalen ska utbildas i hur avgrävningar ska följas upp.
  • Information ska gå ut till jordbrukare, byggföretag, entreprenörer och privatpersoner.

För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon 08-739 55 93.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.