Pressmeddelande | 2007-07-05 | 10:02

Vattenfall satsar ytterligare på svensk vågkraftsforskning

Vattenfall satsar totalt 13 miljoner i ett projekt inom Uppsala universitets grundforskning för att utveckla vågkraft. Projektet avser att studera och utvärdera energiproduktion från vågkraft i en försöksanläggning i Skagerak, ca 2 km väster om Lysekil.

Vattenfall arbetar på flera fronter för ett begränsa klimatförändringarna. Det behövs fler förnyelsebara energikällor och vågenergi är en viktig pusselbit för att reducera Europas koldioxidutsläpp. Vattenfall ligger i framkant inom forskning och utveckling och fortsätter nu sin satsning tillsammans med Uppsala universitet på att utveckla vågkraften i Sverige.

– Vattenfall är en av flera finansiärer och deras stöd är viktigt för att driva svensk vågforskning framåt. Försöksanläggningen utanför Lysekil är ett spännande projekt med stor framtida potential, säger Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet och initiativtagare till försöksanläggningen.

Vattenfall fördjupar nu samarbetet med Uppsala Universitet med inriktningen på grundforskning om vågkraft och om förutsättningarna för vågkraft i svenska vatten. Avsikten är att under de kommande åren studera och utvärdera energiproduktion i en försöksanläggning som ligger i Skagerak, ca 2 km väster om halvön Islandsberg i Lysekils kommun. Forskningsområdet Islandsberg har fått tillstånd för 10 generatorer som ska placeras ut successivt fram till 2009. Den totala satsningen uppgår till 50 MSEK och Vattenfall, som tidigare har gått in med 4 MSEK, satsar nu ytterligare 9 MSEK på grundforskningen kopplad till försöksområdet. Övriga finansiärer är bland annat Statens Energimyndighet, Göteborgs Energi, Falkenberg Energi samt ett antal leverantörer och tillverkare.

Ambitionerna inom vågkraft stöder EU:s mål om att Europas länder ska få 20 % av sin energi från förnyelsebara källor år 2020. Storbritannien och Irland har under senare tid aviserat stora satsningar inom vågkraftsområdet för att underlätta introduktionen av nya energilösningar. Vattenfall följer dessa internationella satsningar med stort intresse som en del av engagemanget för att bidra till en hållbar utveckling i samhället.

Inom ramen för Vattenfalls vågkraftprogram som startade under hösten 2006 utvärderas olika vågkrafttekniker, vågkraftanläggningars miljöpåverkan, ekonomiska förutsättningar, nätfrågor och lokaliseringsfrågor.

– För att möta klimatutmaningen måste vi se till alla möjligheter, inte minst inom förnyelsebar energi. Vågkraft är en del i Vattenfall långsiktiga utvecklingsarbete och vi hoppas kunna lära oss mer genom att delta i detta forskningsprojekt, säger Karl Bergman, Chef för forskning och utveckling, Vattenfall.

För vidare information, kontakta:
Karl Bergman, Chef för forskning och utveckling, Vattenfall, telefon: 08-739 54 01
Mats Leijon, Professor i elektricitetslära, Uppsala universitet, telefon: 018-471 58 08
Maria Parent, Pressekreterare, Vattenfall, telefon: 08-739 65 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Mer om vågkraft

Energi från vågor