Pressmeddelande | 2007-03-15 | 15:02

Vattenfall sköter underhållet åt Eka Chemicals

Vattenfall fortsätter att ansvara för det operativa underhållet av Eka Chemicals anläggningar i Bohus, som är en del av koncernen Akzo Nobel.

Vattenfall Service har ansvarat för underhåll av Eka Chemicals anläggningar i Bohus sedan 2004. Det nya avtalet omfattar tiden fram till 31 december 2009.

– Det är med glädje jag konstaterar att Vattenfall Service får förnyat förtroende av Eka Chemicals. Det visar att svensk basindustri efterfrågar vår kompetens och erfarenhet som underhållsleverantör, säger Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden.

Underhåll är ett viktigt utvecklingsområde för Vattenfall Service och avtalet är därför strategiskt viktigt för företaget. Vattenfall Service arbetar både på den externa marknaden och på Vattenfalls anläggningar med processanläggningar som målgrupp. Målet är att utvecklas till en ledande leverantör av underhåll.

För vidare information, kontakta:
Per-Gunnar Ceder, resultatenhetschef Vattenfall Service Syd, telefon 031-58 78 66, 070-595 19 48.
Ann Lindgärde, platschef Eka Bohus, telefon 031-58 75 65, 070-957 75 65.
Alf Engqvist, vd Vattenfall Service Syd, telefon 0705-38 54 05.
Henrik Bergström, kommunikationschef Vattenfall Tjänster, telefon 070-669 78 79.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.