Pressmeddelande | 2011-01-26 | 10:00

Vattenfall skriver ned goodwill

På grund av försämrade marknadsförhållanden till följd av den finansiella och ekonomiska krisen, har Vattenfall beslutat göra en nedskrivning på SEK 4,3 miljarder av goodwill relaterat till Business Group Benelux.

Efter det att Vattenfall nu har avslutat sin sedvanliga årliga testning av nedskrivningsbehov av goodwill, har företaget beslutat göra en nedskrivning på SEK 4,3 miljarder av goodwill relaterad till Business Group Benelux.

Nedskrivningen föranleds av de försämrade marknadsförhållandena till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen och som lett till lägre marginaler, än vad som ursprungligen antagits, i Vattenfalls verksamhet i Benelux.

Nedskrivningen reducerar rörelseresultat och periodens resultat efter skatt för det fjärde kvartalet 2010, men har ingen kassaflödespåverkan. Trots denna nedskrivning förväntas årets resultat efter skatt för 2010 bli ungefär i nivå med 2009.

Vattenfall kommer att publicera sin bokslutskommuniké och resultatet för det fjärde kvartalet 2010, torsdagen den 10 februari 2011.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:

Dag Andresen, Group Chief Financial Officer,Vattenfall, som kan nås via Vattenfall Media Relations,

telefon: 0730 799954

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.


Ladda ner pressmeddelandet (PDF 31 kB)