Pressmeddelande | 2012-01-10 | 12:00

Vattenfall slutför försäljning av verksamhet i Belgien

Vattenfall har idag slutfört försäljningen av de belgiska bolagen Nuon Belgium NV och Nuon Power Generation Walloon NV till det italienska energibolaget ENI. 

I juli 2011 skrevs försäljningsavtal med ENI för cirka 1.4 miljarder kronor (cirka 157 miljoner euro). Försäljningen till ENI omfattar hela Vattenfalls verksamhet i Belgien. Försäljningen är ytterligare ett steg i Vattenfalls nya strategiska inriktning som innebär en fokusering på de tre huvudmarknaderna Sverige, Tyskland och Nederländerna samt på vissa strategiska projekt i andra länder.

Transaktionen förbättrar bolagets finansiella flexibilitet och bidrar till att uppnå Vattenfalls mål att tillhöra ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Vattenfall offentliggör denna information enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, Tf presschef Sverige: +46 72 732 77 21

Lämnat av Vattenfall pressavdelning, tel +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com