Pressmeddelande | 2012-01-11 | 09:15

Vattenfall slutför försäljning av verksamhet i Finland

Försäljningen av Vattenfalls finska eldistribution och värmeverksamhet till Lakeside Network Investments har slutförts.

Försäljningsavtal med Lakeside Network Investments – ett konsortium med bolagen 3i Infrastructure plc, 3i Group plc, GS Infrastructure Partners och Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company – skrevs i december 2011 till ett värde av cirka 14 miljarder kronor (cirka 1.54 miljarder euro). Försäljningen i Finland omfattar Vattenfalls eldistribution samt värmeverksamheten. Transaktionen kommer att bokföras i bokslutet för första kvartalet 2012. Vattenfall behåller sin verksamhet inom elförsäljning och vattenkraft i Finland.

Försäljningen är ytterligare ett steg i Vattenfalls nya strategiska inriktning som innebär en fokusering på de tre huvudmarknaderna Sverige, Tyskland och Nederländerna samt på vissa strategiska projekt i andra länder. Transaktionen förbättrar bolagets finansiella flexibilitet och bidrar till att uppnå Vattenfalls mål att tillhöra ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Vattenfall offentliggör denna information enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information, kontakta: Boo Ehlin, Tf presschef Sverige: +46 72 732 77 21

Lämnat av Vattenfall pressavdelning, tel +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 79 kB)