Pressmeddelande | 2010-03-19 | 12:45

Vattenfall slutför försäljningen av Nuon Deutschland

Vattenfall har slutfört försäljningen av Nuons tyska dotterbolag. Energihandelsföretaget Nuon Deutchland GmbH köps av ENERVIE - Südwestfalen Energie und Wasser AG (tidigare SEWAG).

Vattenfall förvärvade 49 procent av aktierna i det nederländska energiföretaget N.V. Nuon Energy den 1 juli 2009 och övertog samtidigt den operativa kontrollen över Nuon. EU- kommissionen godkände förvärvet på villkor att Vattenfall avyttrar alla aktier i Nuons tyska dotterbolag Nuon Deutschland GmbH. Vattenfall påbörjade följaktligen en försäljningsprocess i augusti 2009 och har nu genomfört försäljningen.

Slutliga avtal tecknades den 18 mars 2010, med retroaktiv verkan från och med 1 januari 2010.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com.
Vattenfall Europe: Sandra Kühberger, telefon +49 30- 8182-2323, sandra.kuehberger@vattenfall.com.
Nuon: Ariane Volz, telefon + 31 (0)20 597 42 00, ariane.volz@nuon.com.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Ladda ned

Pressmeddelandet som pdf