Pressmeddelande | 2012-01-11 | 15:50

Vattenfall slutför försäljningen av polsk verksamhet

Idag har Vattenfall slutfört försäljningen av Vattenfall Heat Poland S.A. (VHP), det ledande bolaget inom värme- och elproduktion i Warzawa till polska gasaktören PGNiG S.A.

Försäljningsavtalet med PGNiG S.A. skrevs 23 augusti 2011. Köpeskillingen var cirka 5,9 miljarder kronor (drygt 3 miljarder PLN).

Försäljningen till PGNiG S.A. omfattar hela VHPs verksamhet inklusive kraftvärmeverken Żerań, Siekierki och Pruszkow samt värmeverken Kawęczyn och Wola, som levererar värme till de lokala näten i Warzawa och Pruszkow.

Denna försäljning är ytterligare ett steg i Vattenfalls nya strategiska inriktning som innebär en fokusering på de tre huvudmarknaderna Sverige, Tyskland och Nederländerna samt på vissa strategiska projekt i andra länder. Transaktionen förbättrar bolagets finansiella flexibilitet och bidrar till att uppnå Vattenfalls mål att tillhöra ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Vattenfall offentliggör denna information enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, tf presschef Sverige tel: +46 727 32 77 21

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, tel +46 8 739 50 10

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 87 kB)