Pressmeddelande | 2013-07-12 | 15:00

Vattenfall stänger projektkontor i Paris

Vattenfall stänger sitt projektkontor i Paris, ett beslut som berör ett tiotal lokalanställda. Frankrike kvarstår som en viktig försäljningsmarknad för Vattenfall, som förutom el nu även erbjuder försäljning av gas.

Projektkontoret i Paris inrättades för tre år sedan i syfte att vinna rättigheter till att producera vattenkraft i Frankrike. Det svåra marknadsläget och politisk osäkerhet om förnyandet av de franska vattenkrafts-koncessionerna gör att Vattenfall stänger kontoret i september.

– Vårt team i Frankrike har gjort stora framsteg, men projektet avslutas eftersom Vattenfall ska fokusera på investeringar i befintliga anläggningar och för att kunna fortsätta investera i annan förnybar energiproduktion. Prioritet kommer nu att ges till redan godkända projekt, säger Mikael Kramer, Head of Mergers & Acquisitions på Vattenfall.

Som en följd av besluter kommer även Force Hydro-samarbetet, som leds av Vattenfall och inkluderar ArcelorMittal, SNCF och Solvay, att avslutas.

Frankrike kvarstår dock som en viktig försäljningsmarknad för Vattenfall. Vattenfall Energy SA med säte i franska Thann påverkas därmed inte av beslutet utan kommer att fortsätta att leverera el, och nu även gas, till industri kunder, vilket bolaget gjort sedan 2000.