Pressmeddelande | 2007-11-12 | 12:10

Vattenfall stärker arbetet med kärnkraftssäkerhet

Vattenfall kommer att skapa en ny direktörspost för en Chief Nuclear Officer (CNO) som blir koncernens högste controller i frågor rörande kärnkraftssäkerhet och koncernledningens kärnkraftsexpert. 

Vattenfalls CNO kommer att rapportera direkt till koncernchefen Lars G Josefsson. Rekrytering till denna tjänst pågår. Kärnkraftföretagen kommer även fortsättningsvis att ha det fulla operativa ansvaret för att driva kärnkraftverken. Vattenfall kommer också att tillsätta ett kärnsäkerhetsråd med koncernchefen som ordförande och CNO som föredragande.

Vattenfall följer därmed de två viktigaste rekommendationerna i en oberoende djupanalys av företagets arbete med kärnkraftssäkerhet i Sverige av de internationellt kända säkerhetsexperterna Magnus von Bonsdorff och Lars G Larsson. Vattenfall tog initiativ till analysen efter att händelser vid Forsmarks kärnkraftverk förra året hade avslöjat brister i säkerhetsarbetet och säkerhetskulturen.

– Vattenfalls styrelse har ställt kärnkraftssäkerhet som högsta prioritet under 2007 med anledning av det som hände i Forsmark förra året. Säkerheten, såväl i våra kärnkraftverk som i övrig verksamhet, är vad jag i första hand är angelägen om. Styrelsen noterar med tillfredsställelse att dessa frågor ställts i fokus också av Vattenfalls ledning, säger styrelseordföranden Dag Klackenberg.

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson säger att säkerhetskulturen inom Vattenfall behöver stärkas ytterligare, och han tillägger att han delar rapportens uppfattning och analys i detta hänseende. Med koncernledningens nya kärnkraftexpert (CNO) kommer Vattenfall att påbörja ett arbete för att återta en globalt ledande ställning inom kärnkraftssäkerhet. Detta är för Vattenfall en självklar ambition.

– Jag nöjer mig inte med att Vattenfall lever upp till internationell standard, vi ska gå i spetsen för att vara med och utforma den, säger han.

Vattenfall kommer dessutom att delta mer aktivt i internationella kärnkraftsorganisationer för att säkerställa att den samlade globala erfarenheten tas tillvara för säkerhetsarbetet i koncernen.

Hela rapporten av Magnus von Bonsdorff och Lars G Larsson (endast tillgänglig på svenska) kan laddas ned på http://www.vattenfall.com (nytt fönster)

För vidare information, kontakta:
Dag Klackenberg, styrelseordförande, Vattenfall AB, telefon: +46 (0)8-762 77 79.
Lars G Josefsson, koncernchef, Vattenfall AB, telefon: +46 (0)8-739 50 05.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner