Pressmeddelande | 2009-04-29 | 09:00

Vattenfall: Starkt resultat för det första kvartalet

Vattenfall presenterar idag koncernens resultat för årets första kvartal

  • Nettoomsättningen ökade med 15,7% till 52 528 MSEK (45 404).
  • Rörelseresultatet ökade med 12,6% till 12 860 MSEK (11 426).
  • Periodens resultat (efter skatt) ökade med 12,6% till 8 091 MSEK (7 184).


Koncernens nettoomsättning ökade med 15,7%, till 52 528 MSEK (45 404). Exklusive valutaeffekter på ca 4 800 MSEK var ökningen 5,2%. Rörelseresultatet ökade med 12,6% till 12 860 MSEK (11 426). Exklusive valutaeffekter på cirka 930 MSEK var ökningen 4,4%. Rörelseresultatförbättringen beror främst på högre priser uppnådda för den prissäkrade elproduktionen.

– Mot bakgrund av den ekonomiska krisen och den svagare marknadssituationen samt det faktum att två av våra kärnkraftverk fortfarande står stilla, är jag nöjd med resultatet, säger koncernchefen Lars G Josefsson.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.
Den fullständiga rapporten finns på

http://www.vattenfall.se

(välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister – Kl 10.00 kommer koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Dag Andresen att presentera resultatet vid en telefonkonferens och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.
För att delta: Var god ring några minuter före kl 10.00 på telefonnummer 08-5069 2105.
Lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (kod 14048#).

Presskonferens – Kl 11.30 hålls en presskonferens på Berns, Berzeli Park, Stockholm. Presskonferensen hålls på svenska. Efter presskonferensen finns tillfälle att intervjua koncernchefen Lars G Josefsson och Nordenchefen Hans von Uthmann.

Webcast – kvartalsrapporten
För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på

http://www.vattenfall.com.

Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från

http://www.vattenfall.com

/ Investors / Presentations.

Årsstämma – Vattenfalls årsstämma hålls på Berns, Berzeli Park, Stockholm, klockan 13.30 - 16.00. Stämman hålls på svenska. Dörrarna öppnas för allmänheten kl 12.30. Årsstämman sänds också direkt på

http://www.vattenfall.se

från kl 13.30. För mer information om årsstämman, program, dagordning med mera se

http://www.vattenfall.se

OBS! Alla besökare på årsstämman måste kunna visa upp legitimationshandling, till exempel presslegitimation. För deltagande i pressträffen om kvartalsrapporten och årsstämman krävs föranmälan till press@vattenfall.com eller telefon 08-739 50 10. Meddela gärna önskemål om intervjuer.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, Media Relations, telefon 070-358 63 30.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.
Monica Edblad, Investor Relations, telefon 08-739 71 33, mobil 070-282 70 66.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.