Pressmeddelande | 2013-03-11 | 16:36

Vattenfall tar till sig rekommendationer om Liberia

Vattenfall kommer att ta till sig rekommendationer från rapporten om sitt och Swedfunds biomassaprojekt i Liberia och fortsätter dialogen med Swedwatch, Svenska Kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen. Enligt rapporten lämnades de liberiska bönderna i sticket när Vattenfall sålde sin minoritetsandel i projektet för snart ett år sedan.

Vattenfall sålde sin minoritetsandel i Buchanan Renewables Fuel (BRF) när det blev tydligt att en storskalig export av biomassa inte var hållbar. 95 procent av de gummiträd som avverkades under den tid då Vattenfall var minoritetsägare i BRF kom från kommersiella plantager. Avverkningen av gummiträd från småbönder var en pilotverksamhet på försöksstadiet, eftersom det var svårt att hitta en modell för att involvera småbönder på ett socialt och finansiellt hållbart sätt.

För att öka möjligheterna för att verksamheten skulle kunna omstruktureras och drivas vidare beslutade Vattenfall att ta över lånen som BRF tagit för att bygga upp verksamheten. Cirka 800 miljoner kronor av de 1,3 miljarder kronor som Vattenfall skrivit ned, utgjordes av dessa lån. Pengarna har använts till investeringar i infrastruktur, transportflotta, maskinpark för flistillverkning och utbildning av de drygt 700 liberianska medarbetarna.

Uppgiften att liberianska småbönders situation skulle ha försämrats, efter att Vattenfall lämnat projektet, har inte kommit till Vattenfalls kännedom tidigare. Om det stämmer så är det naturligtvis mycket beklagligt, eftersom vi har förväntat oss en fortsättning på verksamheten. Vattenfall kommer att ta till sig rekommendationerna från rapporten och fortsätta dialogen med dess ansvariga; Swedwatch, Svenska Kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen.

För mer information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post 

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 100 kB)