Pressmeddelande | 2011-01-20 | 17:00

Vattenfall tecknar avtal om ny lånefacilitet på 2,55 miljarder EUR

Vattenfall AB har idag tecknat avtal om en ny 5-årig så kallad multi-currency revolving credit facility på 2,55 miljarder EUR, motsvarande ca 22,7 miljarder SEK.

Syftet med den nya lånefaciliteten är att täcka finansieringsbehov i koncernens löpande verksamhet. Om faciliteten utnyttjas betalar Vattenfall en marginal på 40 räntepunkter (hundradels procentenheter) över den relevanta interbankräntan.

Totalt medverkar 20 banker i den nya lånefaciliteten, vilka från och med nu utgör Vattenfalls huvudsakliga bankrelationer. Faciliteten har självständigt arrangerats av Vattenfall och lanserades på marknaden den 3 januari.

Vattenfalls Group Treasurer Johan Gyllenhoff kommenterar:
– Vi är mycket nöjda med villkoren för den nya faciliteten och det förtroende som bankerna visat oss. Faciliteten är en del i Vattenfalls likviditetsreserv och förbättrar Vattenfalls finansiella flexibilitet.

Följande banker ingår i faciliteten (alfabetisk ordning):

Mandated Lead Arranger and Bookrunner:Mandated Lead Arranger:
Bank of America Merrill Lynch
Barclays Capital 
BNP Paribas
Citi
Commerzbank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank AG, London Branch
Goldman Sachs Bank USA
ING Bank N.V.
J.P. Morgan plc
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Nordea
Société Générale Corporate & Investment Banking
Svenska Handelsbanken
The Royal Bank of Scotland plc
Danske Bank 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Landesbank Baden-Württemberg 
Landesbank Hessen-Thüringen 
Morgan Stanley 
Swedbank

Société Générale Corporate & Investment Banking är Coordinator och Documentation Agent.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, Vattenfall AB
Telefon: +46 (0)8 739 6513, e-mail: johan.gyllenhoff@vattenfall.com
Klaus Aurich, chef Investor relations, Vattenfall AB
Telefon: +46 (0)8739 6514, e-mail: klaus.aurich@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 35 kB)