Pressmeddelande | 2010-05-03 | 12:00

Vattenfall Treasury AB fusioneras med Vattenfall AB

Från och med den 1 maj 2010 har Vattenfall Treasury AB, som ansvarar för Vattenfallkoncernens upplåning, likviditetsförvaltning och hantering av därmed förknippade finansiella risker, fusionerats med Vattenfall AB.

Organisationsförändringen innebär att Vattenfall Treasurys motparter från och med nu har sin affärsrelation direkt med moderbolaget Vattenfall AB, som hittills har garanterat alla Vattenfall Treasury AB:s transaktioner.

För vidare information, kontakta:
Johan Gyllenhoff, Group Treasurer Vattenfall AB, telefon 08-739 65 13.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/MEDIA OCH NYHETER finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.

 


Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vattenfall/vattenfall-treasury-ab-fusioneras-med-vattenfall-ab

Följande filer finns att ladda ned:


PDF