Pressmeddelande | 2008-08-25 | 12:30

Vattenfall Treasury offentliggör delårsrapport

Vattenfall Treasury AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för tiden 1 januari–30 juni 2008.

Vattenfall Treasury AB är ett helägt dotterbolag till Vattenfall AB med ansvar för koncernens upplåning, likviditetsförvaltning och hantering av därmed förknippade finansiella risker.

Delårsrapporten finns tillgänglig på svenska och engelska på Vattenfalls hemsidor www.vattenfall.se respektive http://www.vattenfall.com (engelska) (nytt fönster)

Vattenfall Treasury AB offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Johan Gyllenhoff, vd, Vattenfall Treasury AB, telefon 08-739 65 13.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, Vattenfall AB, telefon 08-739 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.