Pressmeddelande | 2013-03-01 | 15:50

Vattenfall undersöker möjlig försäljning av andel i tyska kraftvärmeverket Lippendorf

Vattenfall undersöker möjligheterna att avyttra sin andel av kraftvärmeverket Lippendorf söder om Leipzig i Tyskland. Inget beslut har dock fattats och Tyskland fortsätter att vara en huvudmarknad för Vattenfall.

Efter en framgångsrik försäljning av delar av verksamheterna i Belgien, Polen och Finland under de senaste åren undersöker nu Vattenfall möjligheterna att sälja sin 50 procentiga ägarandel av kraftvärmeverket Lippendorf i Tyskland.

Den integrerade verksamheten med brunkolsbrytning och elproduktion baserad på brunkol i Lausitz-området i östra Tyskland kommer även i fortsättningen att vara en viktig del av Vattenfalls produktionsportfölj.

Vattenfall fortsätter att leverera på den inslagna strategin som antogs 2010. Strategin innebär bland annat ökat fokus på lönsamhet och minskad koldioxidexponering till 65 miljoner ton till 2020. Avyttringar av koldioxidintensiva produktionsanläggningar i Danmark och Lippendorf kan avsevärt bidra till att minska koncernens koldioxidexponering.

Vattenfall offentliggör denna information enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Müller, Head of Media and Public Relations Germany, +49 175 265 46 62

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10,
press@vattenfall.com
Facebook:
facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 67 kB)