Pressmeddelande | 2009-02-06 | 15:57

Vattenfall utser tillförordnad kommunikationsdirektör

Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för Public Affairs, tillträder som tillförordnad kommunikationsdirektör från och med idag, den 6 februari 2009, då Carolina Wallenius lämnar sitt uppdrag.

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson understryker att Vattenfall under det gångna året har tagit rejäla steg framåt med sin kommunikation.

– Det har dock visat sig att Carolina Wallenius och jag har olika uppfattning om kommunikationens framtida inriktning. Därför har vi gemensamt kommit fram till att den bästa lösningen i detta läge är att rekrytera en ny kommunikationsdirektör, säger han.

Christopher Eckerberg kvarstår tills vidare, förutom befattningen som tillförordnad kommunikationsdirektör, som chef för Public Affairs.

Lars Gejrot, personaldirektör Vattenfall

För vidare information, kontakta Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.