Pressmeddelande | 2011-11-25 | 09:00

Vattenfall vill bygga ännu en vindkraftpark i Nordsjön

Vattenfall planerar bygga ett havsbaserat vindkraftverk utanför ön Sylt i Nordsjön. Det kan ge el till minst en halv miljon tyska hushåll. Projektet är initialt på upp till 576 MW men kan utvidgas ytterligare. Byggstart planeras till 2014. Vattenfall investerar totalt 26 miljarder i vindkraft mellan 2011 och 2015.

Vattenfall har nyligen köpt tillstånden till det nya vindkraftsprojektet av det tyska företaget Sandbank Power GmbH & Co. Idag finns tillstånd för 96 vindturbiner på totalt maximal effekt av 576 megawatt, MW. I köpet ingår möjligheten att utvidga projektet med 40 turbiner.

Området som är aktuellt ligger 90 kilometer väster om den tyska ön Sylt – i närheten av Vattenfalls redan pågående projekt DanTysk som ger el till 300 000 tyska hushåll och är en investering på 10 miljarder kronor.

Det nya projektet kallas Sandbank 24 och börjar byggas när DanTysk är färdigbyggt i början av 2014. De båda havsbaserade vindkraftparkerna kommer att drivas och underhållas från Vattenfalls danska servicecenter i Esbjerg.

Köpet av Sandbank 24 är ett led i Vattenfalls strategi att utveckla en miljömässigt hållbar elförsörjning från förnybara energislag också i Tyskland.

– Med Sandbank 24 stöder Vattenfall aktivt den pågående energiomställningen i Tyskland, säger Anders Dahl, chef för affärsområdet Renewables i Vattenfall och medlem i koncernledningen.

– Vi är övertygade om att havsbaserad vindkraft i framtiden kommer att spela en viktig roll i Tyskland och att denna än så länge unga bransch kommer att etableras på ett framgångsrikt sätt även i Tyskland, fortsätter han.

Utöver den tyska marknaden utgör Storbritannien den största satsningen för Vattenfall, där East Anglia projektet är störst med en kapacitet på 7200 MW som är under utveckling tillsammans med Scottish Power Renewables.

Vattenfall investerar totalt 26 miljarder kronor mellan 2011 och 2015 i vindkraft både till havs och på land. Vattenfall är nummer ett i Sverige och nummer två på havsbaserad vindkraft i världen.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Dahl, chef affärsområde Renewables, tfn. 070-554 02 77 
Boo Ehlin tf presschef Sverige, tfn. 072-732 77 21

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 32 kB)