Pressmeddelande | 2007-01-22 | 16:36

Vattenfall vill bygga nytt vattenkraftverk

Vattenfall har ansökt om tillstånd att bygga ett nytt vattenkraftverk vid Abelvattnet, Storumans kommun. Projektet är unikt då miljöpåverkan blir minimal.

Vattenfall planerar att investera 50 miljoner kr i ett nytt vattenkraftverk i Storumans kommun. Riksdagsbeslutet att 17 TWh ny elproduktion 20016 ska komma från förnyelsebara energikällor, gör den planerade kraftstationen värdefull.

– Hela idén är att vi utnyttjar vatten som idag strömmar outnyttjat mellan den befintliga dammen i Abelvattnet och regleringsdammen i Bleriken. Aggregatet placeras i anslutning till utloppet nedanför dammen, säger Christer Ljunggren, ansvarig på Vattenfall.

Påverkan på närmiljön kommer därmed att bli minimal eftersom damm och utloppstunnel redan finns i form av Abelvattnets regleringsdamm. Dammen tillkom i slutet av 1960-talet och fungerar som regleringsdamm till Gejmåns kraftstation 10 km nedströms.

– Att på det här sättet ta tillvara resurser som finns tillgängliga i vår kommun för att producera el ser vi mycket positivt på. Att det dessutom inte innebär någon inverkan på naturen är ju ett extra plus, säger Gunnar Åström, kommunalråd i Storuman.

Efter flera års diskussioner med intressenter kring det planerade kraftverksområdet har konstruktiva lösningar på såväl miljöfrågor som renskötseln kunnat tas fram. Det nya kraftverket kommer att ha en årlig elproduktion på 14,6 GWh vilket motsvarar uppvärmningsbehovet för omkring 750 normalvillor under ett år.

Om tillstånd för byggandet ges är byggstarten planerad till maj 2007.

För vidare information kontakta:
Christer Ljunggren, chef Teknik och Utveckling, Vattenfall AB Vattenkraft, 0920-773 35 070-666 93 80
Gunnar Åström, kommunstyrelsens ordförande, Storuman, 0951-140 90, 070-625 18 10
Peter Stedt, kommunikatör Vattenfall, 0920-773 88, 070-597 73 38

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner