Pressmeddelande | 2011-06-04 | 09:00

Vattenfall vill investera miljarder i fransk vattenkraft

Vattenfall vill investera upp till nio miljarder kronor i förnybar energi i Frankrike när landet bjuder ut vattenkraftkoncessioner i slutet av 2011. Frankrike är en av Vattenfalls tillväxtmarknader. Vattenfall invigde i veckan ett nytt kontor i Paris, vilket markerar företagets långsiktiga strategi i landet.

– Etableringen i Frankrike understryker Vattenfalls ställning som ett ledande europeiskt energiföretag, säger koncernchefen Øystein Løseth. Vår ambition är att växa inom förnybar energi, och de möjligheter som öppnar sig inom vattenkraften i Frankrike passar väl in med denna ambition. Vattenfall ser Frankrike som en tillväxtmarknad inom förnybar energi.

Vattenfall har ambitionen att investera upp till nio miljarder kronor för att få ett fotfäste på den franska energimarknaden.

Vattenfall var en av de första utländska aktörerna på den franska energimarknaden när avregleringen inleddes 2000 och har idag viss verksamhet i Frankrike, huvudsakligen elleveranser till stora företagskunder och nätoperatörer. Under 2010 sålde Vattenfall cirka 6,0 TWh el i landet.

Vattenfall har ambitionen att växa inom energiproduktion med låg klimatpåverkan. Förnyandet av de franska vattenkraftskoncessionerna som inleds 2011 innebär en möjlighet att ytterligare utveckla företagets redan starka portfölj inom vattenkraft samt ge Vattenfall en position för ytterligare tillväxt på den franska marknaden.

Frankrike är det land i Europa som har näst mest vattenkraft sett till installerad effekt (25 000 MW). Att koncessionerna för 5 300 MW ska förnyas fram till 2015 innebär alltså att mer än 20 procent av denna vattenkraftproduktion är till salu. Vattenfall vill delta och förvärva en betydande andel av den effekt som ingår i anbudsförfarandet. Ambitionen är att förvärva 1 000 MW.

För vidare information, kontakta:
Boo Ehlin, Media relations, 072-732 77 21

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 30 kb)