Pressmeddelande | 2011-09-05 | 15:59

Vattenfall vill se 5 000 elbilar på vägarna 2015

Från några hundra elbilar idag, vill Vattenfall och Stockholms stad se 5 000 elbilar på vägarna 2015. Sex bilmärken har valts ut i Sveriges största elbilsupphandling.

– Upphandlingen genomförs för att vi tillsammans vill underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige. Med den här stora upphandlingen blir det både enklare och snabbare för företag och organisationer att skaffa elbilar och laddhybrider och vi får bättre villkor, säger Annika Ramsköld, chef för Vattenfalls elbilsprogram.

Vattenfall och Stockholms stad har organiserat själva upphandlingen och kopplat ihop 303 företag och organisationer med elbilsleverantörerna. Bland andra ingår bilar och transportbilar från Chevrolet, Citroën, Mitshubishi, Renault, Saab och Vantage.

Nu är valet av godkända billeverantörer alltså gjort och de kommer att erbjudas att teckna ramavtal under oktober. 303 företag och organisationer har anmält sig för att köpa över 1 300 elfordon per år under de kommande fyra åren.

Elbilsupphandlingen har skett i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral AB och delfinansieras av Energimyndigheten.

– Vattenfall och Stockholms stad har genomfört en förstudie som tydligt visar på ett ökat intresse från företag och organisationer att köpa elbilar, säger Annika Ramsköld och tillägger att upphandlingen också innebär att det etableras fler servicemöjligheter för elbilar i storstadsregionerna.

Vattenfall avser att själva handla upp 80 bilar de närmaste åren och det långsiktiga målet är att så många som möjligt av hela företagets fordonsflotta ska vara elbilar.

– Hur snabbt detta går beror på vilka erbjudanden som finns, prisnivåer och behovet från organisationen, säger Annika Ramsköld.

För vidare information, kontakta:
Viktoria Raft, Media Relations, telefon 072-2320631

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 79 kB)