Pressmeddelande | 2011-07-01 | 13:05

Vattenfallägda Nuon säljer tre fjärrvärmeprojekt

Nuon, Vattenfalls dotterbolag i Nederländerna, säljer tre fjärrvärmeprojekt till energi- och avfallshanteringsföretaget HVC. Parterna undertecknade avtalet i dag. Från och med nu kommer HVC att leverera fjärrvärme till över fyratusen hushåll i tre kommuner i Nederländerna.

Förutom leverans av fjärrvärme övertar HVC också hela ansvaret för produktion, distribution och kraftvärme samt alla anslutningar. Inga tekniska förändringar krävs för de kunder som berörs, cirka 4 340 hushåll.

Avyttringen av dessa småskaliga fjärrvärmeprojekt överensstämmer med Vattenfalls dotterbolag, Nuons värmestrategi. Enligt denna strategi ska företaget fokusera helt på storskaliga fjärrvärmeprojekt. Ett exempel är den pågående utvecklingen och uppbyggnaden av fjärrvärme i Almere Poort-området i staden Almere, dit 11 000 hushåll förväntas anslutas. Den 1 januari 2011 levererade Nuon värme till 106 650 kunder. Företaget siktar på att öka sitt kundunderlag för fjärrvärme till 165 000 kunder fram till den 1 januari 2018.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information, kontakta:

Ariane Volz, +318 809 888 88

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 77 kB)