Pressmeddelande | 2008-04-15 | 09:00

Vattenfallare belönas för goda idéer

Två medarbetare vid Vattenfall Värme i Uppsala belönas för förslag till förbättringar som innebär betydande effektiviseringar för företaget och även gagnar Vattenfalls kunder och miljön.

Belöningarna, som är bland de största i Vattenfalls historia, delas ut vid en ceremoni i Uppsala den 17 april.

Johan Lindbom och John Arvidsson belönas för två förslag som de gemensamt lämnat in till Vattenfalls idébank. Det ena förslaget handlar om effektivare fjärrvärmeanvändning sommartid, det andra om hur man effektiviserar produktionen av fjärrkyla. Förslagen medför besparingar för Vattenfall på drygt 3,5 miljon kronor årligen.

– De här förslagen har lärt oss att använda vår anläggning på ett helt nytt sätt, vilket har inneburit nya möjligheter att sköta fjärrvärmeproduktionen sommartid. Det är ett betydande bidrag till vår strävan att arbeta effektivare för att trygga produktionen och hålla nere kostnaderna och därmed på sikt också priset till våra kunder, säger Adrian Berg von Linde, chef för Vattenfall Värme Uppsala. Dessutom bidrar förslagen till bättre miljöprestanda i vår anläggning.

– Vi är stolta över att ha så duktiga och kreativa medarbetare i vår organisation, säger Karl Bergman, chef för Vattenfall Värme Norden. Det är viktigt att uppmuntra alla medarbetare att se möjligheter till ständiga förbättringar i det dagliga arbetet och detta gör vi bland annat via vår idébank.

För vidare information, kontakta:
Adrian Berg von Linde, chef Vattenfall Värme Uppsala, telefon 018-26 96 66.
Karl Bergman, chef Vattenfall Värme Norden, telefon 08-739 54 01.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.