Pressmeddelande | 2008-07-30 | 09:00

Vattenfalls andra kvartal 2008: Påtaglig resultatförbättring i Norden

• Nettoomsättningen ökade för andra kvartalet med 9,9% till 35 259 MSEK (32 077) och för första halvåret med 9,4% till 80 663 MSEK (73 721).

• Rörelseresultatet ökade för andra kvartalet med 11,4% till 6 316 MSEK (5 672) och för första halvåret med 3,9% till 17 742 MSEK (17 071).
• Periodens resultat efter skatt minskade för andra kvartalet med 35,3% till 4 043 MSEK (6 252) och för första halvåret med 16,8% till 11 227 MSEK (13 487). Det lägre resultatet förklaras främst av en positiv skatteeffekt av engångskaraktär i Tyskland under andra kvartalet 2007.

Under andra kvartalet 2008 ökade Vattenfallkoncernens nettoomsättning med 9,9% till 35 259 MSEK (32 077). Rörelseresultatet ökade med 11,4% till 6 316 MSEK (5 672) vilket framförallt är hänförligt till Business Group Nordic som redovisar en påtaglig resultatförbättring inom affärsenheten Elproduktion.

Rörelseresultatet för Business Group Central Europe förbättrades med 6,0%. Resultatet för Business Group Central Europe påverkades negativt av driftstoppen i de tyska kärnkraftverken Brunsbüttel och Krümmel, som varit avstängda sedan 28 juni 2007 (ca 1 260 MSEK) samt av högre kostnader för utsläppsrätter avseende koldioxid (1 100 MSEK).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 043 MSEK (6 252) vilket är 35,3% lägre än andra kvartalet 2007. Föregående års ovanligt höga resultat för andra kvartalet förklaras främst av en positiv skatteeffekt av engångskaraktär på ca 1 900 MSEK, till följd av tyska regeringens beslut att sänka inkomstskatten för företag.

Nettoskulden ökade med 12 466 MSEK till 52 011 MSEK jämfört med 31 mars 2008. Ökningen förklaras främst av betald utdelning på 8 064 MSEK samt betalning av så kallade ”margin calls” till den tyska elbörsen EEX (ca 9 miljarder SEK). I syfte att utjämna resultatet mellan åren terminssäkrar Vattenfall kontinuerligt sin framtida elproduktion. I Tyskland sker terminssäkringen till stor del genom så kallade ”futures” på elbörsen EEX.

Elproduktionen för det andra kvartalet var i princip oförändrad jämfört med andra kvartalet 2007, och uppgick till 39,8 TWh (40,0). Vattenkraftproduktionen ökade med 5,1% till 10,4 TWh (9,9). Kärnkraftproduktionen minskade med 11,2% till 11,1 TWh (12,5) främst på grund av driftstoppet i tyska Brunsbüttel. Driftstoppet i det till hälften ägda tyska kärnkraftverket Krümmel påverkade inte de konsoliderade volymerna eftersom anläggningen inte konsolideras i Vattenfalls bokslut. Fossilkraft ökade med 4,7% till 17,9 TWh (17,1), vilket hänför sig till Business Group Central Europe. Vindkraft var oförändrad med 0,2 TWh. Elproduktionen baserad på biobränsle uppgick till 0,1 TWh (0,1). Värmeproduktionen ökade med 9,4% till 5,8 TWh (5,3).

För första halvåret 2008 ökade nettoomsättningen med 9,4% till 80 663 MSEK (73 721) och rörelseresultatet ökade med 3,9% till 17 742 MSEK (17 071). Periodens resultat efter skatt minskade med 16,8% till 11 227 MSEK (13 487) främst till följd av en positiv skatteeffekt under andra kvartalet 2007 i Tyskland. Kassaflödet före finansieringsverksamheten minskade till –911 MSEK (10 181) och fritt kassaflöde minskade till 5 101 MSEK (12 581). Minskningen beror främst på ökade investeringar och betalning av margin calls.

Den fullständiga rapporten finns på http://www.vattenfall.se (välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister

Kl 10.00 kommer koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Jan Erik Back att presentera resultatet vid en telefonkonferens och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

Pressträff

Kl 11.30 hålls en pressträff på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Pressträffen hålls på svenska. Efter pressträffen finns tillfälle att intervjua koncernchefen Lars G Josefsson, finansdirektören Jan Erik Back och Nordenchefen Hans von Uthmann.

Telefonkonferensen

För att delta: Var god ring några minuter före kl 10.00 på telefonnummer 08-5069 2105.

För att lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen finns tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (nummer i Storbritannien) och slå in kod 15233#.

Webcast – kvartalsrapporten

För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på http://www.vattenfall.com

Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från www.vattenfall.com, välj Investors / Presentations.

Pressrelease som pdf

Ladda ner