Pressmeddelande | 2010-07-29 | 09:07

Vattenfalls andra kvartal: Högre produktionsvolymer, men otillräcklig lönsamhet

Vattenfall presenterar idag koncernens delårsrapport för första halvåret 2010.

  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 18,0% till 49 713 MSEK (42 128) och för det första halvåret med 27,2% till 120 370 MSEK (94 656).
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet ökade med 52,4% till 8 963 MSEK (5 881) och för det första halvåret med 1,8% till 19 078 MSEK (18 741).
  • Periodens resultat efter skatt ökade för det andra kvartalet med 97,5% till 5 185 MSEK (2 625) och minskade för det första halvåret med 16,3% till 8 972 MSEK (10 716).

Resultatförbättringen under andra kvartalet förklaras främst av högre elproduktionsvolymer inom samtliga energislagsamt lägre drift- och underhållskostnader. Vattenfalls elproduktion ökade med 20,3 % till 41,4 TWh (34,4). Elpriserna hade totalt sett en svagt negativ påverkan på koncernens resultat eftersom de högre erhållna elpriserna i Norden motverkades av de lägre erhållna priserna i Kontinentaleuropa. En stor del av Vattenfalls produktion är prissäkrad genom avtal på terminsmarknaden. Valutaeffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 0,6 miljarder SEK.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,7% och avkastningen på nettotillgångar uppgick till 8,6 % (rullande 12-månadersvärden). Vattenfalls långsiktiga krav för avkastning på eget kapital ligger på 15 %.

– Trots ett förbättrat kvartalsresultat är lönsamheten otillräcklig. För att kunna klara uppställda resultatmål är det av största vikt att vi säkerställer högsta tillgänglighet i våra produktionsanläggningar, fokuserar på våra kärnverksamheter och förbättrar effektiviteten inom alla Vattenfalls områden. Vi har initierat en översyn av koncernens strategi inklusive organisation, kostnadsstruktur och prestation. Detta kan komma att leda till omstruktureringskostnader och eventuella nedskrivningar bland annat till följd av översyn av framtida investeringar. Jag avser senare i år återkomma med närmare detaljer, säger koncernchefen Øystein Løseth.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Den fullständiga rapporten finns på www.vattenfall.se (välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister

Kl 10.00 kommer koncernchefen Øystein Løseth och finansdirektören Dag Andresen att presentera resultatet vid en telefonkonferens och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

Presskonferens

Kl 12.00 hålls en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Presskonferensen hålls på svenska.

Telefonkonferens

För att delta: Var god ring några minuter före kl 10.00 på telefonnummer 08-50 69 21 05.
Lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 62 33 (kod 14135#).

Webcast – kvartalsrapporten

För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på www.vattenfall.com. Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från www.vattenfall.com / Investors / Presentations.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, tf presschef Vattenfall AB, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.


Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/MEDIA OCH NYHETER finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vattenfall/vattenfalls-andra-kvartal--hogre-produktionsvolymer--men-otillracklig-lonsamhet28613

Följande filer finns att ladda ned:

pdf
PDF