Pressmeddelande | 2007-03-19 | 18:54

Vattenfalls årsredovisning finns nu på Internet

Vattenfalls årsredovisning för 2006 finns nu tillgänglig på svenska och engelska på Vattenfalls hemsidor www.vattenfall.se respektive www.vattenfall.com.

Årsredovisningen ger fullständig information om Vattenfalls ekonomiska resultat och redogör för företagets utveckling under år 2006. Den sammanfattar viktiga händelser under året och beskriver Vattenfalls omvärld, strategi och aktiviteter, den europeiska energimarknaden, konkurrenssituationen och prissättningen, liksom utvecklingen på Vattenfalls marknader Norden, Tyskland och Polen. Den innehåller dessutom omfattande information om företagets organisation, styrning och riskhantering.

Koncernchefen Lars G Josefsson ger i sin kommentar ett vidare perspektiv på energimarknaden, elpriserna, klimatfrågan och Vattenfalls framtid. Han påpekar att Vattenfall betraktar samhället som sin uppdragsgivare och verkar för ett uthålligt samhälle. Särskilt framhåller han klimatfrågans stora betydelse och konstaterar att Vattenfall sedan flera år har tagit en ledande roll i opinionsbildningen i denna fråga.

– Vattenfalls ansvarsfulla inställning och konstruktiva attityd för att hantera denna viktiga och svåra fråga har mötts med intresse och respekt runt om i världen, noterar han.

I enlighet med Vattenfalls ambition att visa öppenhet redovisas, liksom tidigare år, även uppgifter om arvoden, löner och förmåner för styrelsen, koncernchefen och övriga ledande befattningshavare samt incitamentsprogram för chefer och övrig personal.

Ladda ned rapporten som pdf på svenska och på engelska från www.vattenfall.com (nytt fönster)

Svensk webbversion (HTML) beräknas finnas tillgänglig den 27 mars och engelsk den 30 mars.

Den tryckta versionen beräknas vara klar 10 april och kan beställas på svenska och på engelska från http://www.vattenfall.com (nytt fönster)

För vidare information, kontakta:
Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon: 08 739 50 31.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, Vattenfall AB, telefon 08-739 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressreleasesom pdf

Ladda ner