Pressmeddelande | 2008-03-28 | 12:37

Vattenfalls årsredovisning finns nu på Internet

Vattenfalls årsredovisning för 2007 finns nu tillgänglig på svenska och engelska på Vattenfalls hemsidor www.vattenfall.se respektive www.vattenfall.com.

Årsredovisningen ger fullständig information om Vattenfalls ekonomiska resultat och redogör för företagets utveckling under år 2007. Den beskriver Vattenfalls strategiska ambitioner, den europeiska energimarknaden, konkurrenssituationen och prissättningen, liksom utvecklingen på Vattenfalls marknader Norden, Tyskland och Polen. Den innehåller dessutom omfattande information om företagets organisation, styrning och riskhantering.

Koncernchefen Lars G Josefsson kommenterar energins betydelse för det högteknologiska samhället, de krav som ställs på Vattenfall som energileverantör, Vattenfalls fem strategiska ambitioner och koncernens ekonomiska resultat. Särskild vikt lägger han vid det hot mot klimatet som är en följd av den globala uppvärmningen, samt Vattenfalls arbete med klimatfrågan och vägarna till en uthållig energiproduktion.

Vattenfall genomför bland annat en mycket ambitiös satsning på utbyggnad av vindkraft. Ett viktigt steg togs i slutet av 2007 togs när den nya vindkraftparken Lillgrund i Öresund började leverera el.

Lars G Josefsson kommenterar också kärnkraftssäkerheten, som under 2007 har stått i fokus både i Tyskland och i Sverige. Den omfattande översynen av säkerhetsfrågorna har resulterat i en rad förändringar för att stärka säkerhetsarbetet och säkerställa att kommunikationsarbetet i framtiden svarar mot mycket högt ställda krav.

– Det är min förhoppning att dessa kraftfulla åtgärder klargör att Vattenfall alltid sätter säkerheten främst och att de kärnkraftverk där Vattenfall är ägare ska leda utvecklingen inom säkerhetsområdet.

Den tryckta versionen beräknas vara klar 7 april och kan beställas via länken:

Beställning av årsredovisning

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Maria Parent, pressekreterare, telefon: 08- 739 65 50.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon: 08-739 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.


Ladda ner pressmeddelandet