Pressmeddelande | 2009-11-23 | 11:06

Vattenfalls avtal kan sägas upp

Expressen påstår idag att det avtal som skrevs under för den tyska verksamheten inte går att säga upp. Detta stämmer inte.

Avtalet är ett standardavtal för att styra och kunna överföra pengar mellan bolag i tyska koncerner. Detta avtal har upprättats helt utan koppling till de kärnkraftsverk i Tyskland som Vattenfall AB äger tillsammans med E.ON. Det är ett internt koncernavtal mellan Vattenfall AB och det helägda dotterbolaget Vattenfall Europe AG. Avtalet kan därmed sägas upp när som helst efter överenskommelse mellan de båda parterna.

– Löptiden för dessa standardavtal som finns i de flesta tyska koncerner är vanligtvis 5 år, alltså inget speciellt just för Vattenfall, säger Tove Cederborg, chefsjurist för Vattenfallkoncernen.

För vidare information, kontakta:
Maria Parent, Media Relations Mananger, telefon 08-739 6550.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressreleasen i pdf-format

Ladda ned pressreleasen

Avtalet i pdf-format

I juni 2008 undertecknade Vattenfall AB och dess helägda tyska dotterbolag Vattenfall Europe AG vad som på tyska heter Beherrschungsvertrag och som på engelska ibland kallas Domination Agreement och på svenska kontrollavtal.
Ladda ned avtalet (tyska och engelska) (nytt fönster)