Pressmeddelande | 2011-11-25 | 10:00

Vattenfalls Elbarometer: Låg risk för pristoppar i vinter

Vattenfalls nya Elbarometer visar att elmarknaden inte räknar med några stigande elpriser det närmaste kvartalet, trots att vintern står för dörren. Prognoserna spår milt och nederbördsrikt väder framöver, vilket begränsar eventuella prisuppgångar.

Under de två senaste åren har Norden haft stränga vintrar med temperaturer långt under vad som är normalt för årstiden. Detta, i kombination med lite vatten i vattenkraftens magasin, ledde till tidvis mycket höga elpriser.

Men i de senaste långsiktiga väderprognoserna syns inga tecken på att kommande vinter ska följa samma mönster, snarare tvärt om. Prognoserna pekar mot att december till februari ska bli mild i hela Europa, framförallt i Norden.

– Då efterfrågan på el i hög grad styrs av temperaturen under vinterhalvåret så minskar en mild vinter risken för att elpriserna ska skjuta i taket som vi har sett tidigare år då kylan varit sträng, säger Magnus Holm chef för privat- och företagsmarknad på Vattenfall.

En blick i backspegeln

Sett på längre sikt, jämfört med läget för ett år sedan, har det rörliga priset och avtal med korta avtalstider gått ned. Det beror på en ovanligt mild höst i kombination med något över normala nivåer i vattenkraftens magasin. Även de långa avtalen har sjunkit i pris, jämfört med samma period förra året. De påverkas i lägre grad av väder och mer av bedömningen av den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer i vår månatliga Elbarometer som finns bifogad som PDF. (Elbarometern utkommer januari – juni och augusti – november).
Elbarometern (PDF 921 kB)

För mer information och kommentarer från Magnus Holm, kontakta:

Viktoria Raft, Vattenfalls pressavdelning, tel: 0722-320631
Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, tel: 08-739 50 10
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 76 kB)