Pressmeddelande | 2008-08-21 | 11:29

Vattenfalls elnätspriser höjs

Vattenfalls elnätspriser höjs från den första oktober med cirka sju procent.

Höjningen innebär för en lägenhetskund att månadskostnaden ökar med ungefär 10 kronor och motsvarande höjning för en villaägare medelvärme blir 45 kronor. Det innebär att samma lägenhetskund betalar cirka tio kronor om dagen för sitt abonnemang.

– Samhällets och våra kunders berättigade krav på ökad leveranssäkerhet gör att vi höjer ambitionerna. Vi är övertygade om att kunderna förstår att högre säkerhet och högre kvalitet i den tjänst vi levererar kostar mer, säger chefen för lokalnäts-verksamheten Annika Viklund.

Främsta skälet till prishöjningen är den kraftigt ökade investerings-volymen som pågår sedan flera år i syfte att förbättra kvaliteten och minska väderkänsligheten i de lokala elnäten. Detta tillsammans med inflation och allmänna kostnadsökningar för material och arbete har gjort denna prishöjning nödvändig.

För vidare information, kontakta:
Annika Viklund, chef Lokalnät tel 08-739 59 38 eller
Karl-Erik Olsson, kommunikation, tel 070–53 88 138

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.