Pressmeddelande | 2008-09-30 | 13:32

Vattenfalls energiproduktion koldioxidneutral 2050

Ett klimatinitiativ presenterades på tisdagen i Bryssel av Vattenfall. I anslutning till det offentliggjorde Vattenfall också visionen att vara koldioxidneutralt år 2050.

Vattenfall är det första större energiföretag i världen som lägger fram en plan för att göra sin elproduktion koldioxidneutral.

– Vi tar ledningen i kampen mot klimatförändringen. Visionen är att vår elproduktion ska vara koldioxidneutral 2050, sade Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson då namnteckningsinitiativet för klimatet presenterades i Bryssel.

– Vi har tidigare klargjort avsikten att väsentligt minska våra utsläpp till 2030. Nu höjer vi denna ambition ytterligare, till att vara koldioxidneutrala 2050, fortsatte han. Vi har redan reducerat utsläppen med en tredjedel. Ytterligare en tredjedel ska vi klara till 2030, och den sista tredjedelen ska vara klar 2050. Den visionen betyder att vi kommer att ligga före våra konkurrenter och de krav som samhället ställer.

Vattenfall invigde ett omfattande klimatinitiativ i Bryssel.

– Initiativet uppmanar människor att underteckna ett manifest som visar beslutsfattare vilka beslut som krävs för att åstadkomma en förändring. Vi behöver påtaglig förändring och långtgående politiska beslut för att verkligen nå den vändpunkt som är nödvändig, sade Lars G Josefsson. Varje namnteckning blir en byggsten till den grund som behövs för att bekämpa klimatförändringen.

Manifestet identifierar tre punkter som avgörande för att bekämpa klimatförändringen:

1. Vi behöver ett globalt pris på koldioxidutsläpp. Minskade utsläpp måste skapa värde.
2. Vi behöver mer stöd för utveckling av klimatvänlig teknik. Tekniska framsteg kan verkligen förändra situationen.
3. Vi behöver klimatkrav på produkter. Frigör konsumentens makt genom information och högre produktstandard.

För varje namnteckning Vattenfall får, kommer en unik återvinningsbar figur att tillverkas som symbol för individen. Alla dessa figurer kommer sedan att resa till platser där beslutsfattare möts. Deras slutdestination är FN:s klimattoppmöte i Poznan i slutet av 2008. Figurerna kommer också att besöka Belgien, Tyskland, Danmark och Sverige.


För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, pressekreterare, telefon 08-739 55 93, mobil 0708 933 352.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner