Pressmeddelande | 2010-04-29 | 09:00

Vattenfalls första kvartal 2010: Bra underliggande resultat

Vattenfall presenterar idag koncernens resultat för årets första kvartal.

  • Nettoomsättningen ökade med 34,5% till 70 657 MSEK (52 528).
  • Rörelseresultatet minskade med 21,3% till 10 115 MSEK (12 860) – exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 19,6% till 15 376 MSEK (12 857).
  • Periodens resultat (efter skatt) minskade med 53,2% till 3 787 MSEK (8 091) – exklusive jämförelsestörande poster ökade årets resultat med 11,8% till 9 045 MSEK (8 092).

Koncernens nettoomsättning ökade med 34,5% till 70 657 MSEK (52 528), varav cirka 15 400 MSEK förklaras av att N.V. Nuon Energy (Nuon) konsolideras i Vattenfallkoncernen från och med den 1 juli 2009. Valutakurseffekter påverkade nettoomsättningen negativt med cirka 3,5 miljarder SEK på grund av den starkare svenska kronan.

Rörelseresultatet minskade med 21,3% till 10 115 MSEK (12 860). Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 19,6% till 15 376 MSEK (12 857). Jämförelsestörande poster för första kvartalet 2010 uppgick netto till –5 261 MSEK varav –5 322 MSEK är hänförligt till den pågående försäljningen av Vattenfalls tyska transmissionsverksamhet.

– Vattenfall redovisar ett bra underliggande resultat för det första kvartalet 2010 trots svåra marknadsförhållanden med fortsatt låg efterfrågan på el från industrin. Lönsamheten ligger dock under ägarens avkastningskrav och vi måste vända den negativa trenden, säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Den fullständiga rapporten finns på www.vattenfall.se (välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister

Kl 10.00 kommer koncernchefen Øystein Løseth och finansdirektören Dag Andresen att presentera resultatet vid en telefonkonferens och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

För att delta: Var god ring några minuter före kl 10.00 på telefonnummer 08-5069 2105.

Lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (kod 19169#).

Presskonferens

Kl 11.30 hålls en presskonferens på Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm. Pressträffen hålls på svenska. Efter pressträffen finns tillfälle att intervjua Øystein Løseth, vd och koncernchef. 

Webcast – kvartalsrapporten

För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på www.vattenfall.com. Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från www.vattenfall.com / Investors / Presentations.

Årsstämma

Vattenfalls årsstämma hålls på Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm, kl 14.30-16.00. Stämman hålls på svenska. Årsstämman sänds direkt på www.vattenfall.se från kl 14.30. För mer information om årsstämman, program, dagordning med mera se www.vattenfall.se /Vår verksamhet /Bolagsstyrning 

För deltagande i presskonferensen och årsstämman krävs föranmälan. Vänligen kontakta press@vattenfall.com eller telefon 08-739 50 10. Meddela gärna önskemål om intervjuer. 

För vidare information, kontakta: 
Maria Parent, pressekreterare, telefon: 08-739 65 50, mobil: 076 807 65 50
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14
Monica Edblad, Investor Relations, telefon 08-739 71 33, mobil 070-282 70 66


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/MEDIA OCH NYHETER finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.

 


Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se

Ladda ner pressmeddelandet:


PDF