Pressmeddelande | 2008-04-29 | 09:00

Vattenfalls första kvartal: Stabilt resultat

Koncernens nettoomsättning ökade med 9,0%, till 45 404 MSEK (41 644) medan rörelseresultatet var praktiskt taget oförändrat, 11 426 MSEK (11 399).

  • Nettoomsättningen ökade med 9,0% till 45 404 MSEK (41 644).
  • Rörelseresultatet ökade med 0,2% till 11 426 MSEK (11 399).
  • Periodens resultat (efter skatt) minskade med 0,7% till 7 184 MSEK (7 235).

Kraftig resultatförbättring i Norden, lägre resultat i Centraleuropa

Från och med denna kvartalsrapport redovisas Tyskland och Polen gemensamt under rubriken Business Group Vattenfall Centraleuropa. Det förklaras av att Business Group Tyskland och Business Group Poland den 1 januari 2008 integrerats till Business Group Centraleuropa. Storleksmässigt
svarar Tyskland för cirka 90% av Business Group Centraleuropas omsättning och rörelseresultat.

Bakom det stabila rörelseresultatet för koncernen redovisas en kraftig förbättring i Business Group Norden med 40,9% medan Business Group Centraleuropa redovisar en minskning med 26,1%. Mycket god tillgänglighet inom den svenska kärnkraften, ökad vattenkraftproduktion samt det faktum att första kvartalet 2007 belastades med kostnader för den kraftiga stormen ”Per”, förklarar Nordens resultatförbättring. Den milda vintern i Norden har dock medfört att värmeförsäljningen minskat med 13%, vilket motverkat resultatförbättringen något.

Minskad elproduktion i Tyskland till följd av stillestånd i kärnkraftverken Krümmel och Brunsbüttel, störningar i det tyska kolkraftverket Jänschwalde samt ökade kostnader för utsläppsrätter är huvudförklaringarna till Business Group Centraleuropas resultatförsämring.

Periodens resultat (efter skatt) försämrades något med 0,7% till 7 184 MSEK (7 235). Avkastningen på eget kapital uppgick till 17,0% och avkastningen på nettotillgångarna till 16,2%, i båda fallet räknat på rullande tolvmånadersbasis. Dessa värden ligger väl över Vattenfalls krav på 15% respektive 11%. Kassaflödesräntetäckningsgraden efter förnyelseinvesteringar uppgick till 5,2 räknat på rullande tolvmånadersbasis, att jämföras med målintervallet 3,5-4,5. Nettoskulden minskade med 4 195 MSEK till 39 545 MSEK jämfört med 31 december 2007.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Den fullständiga rapporten finns på http://www.vattenfall.se (välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister

Kl 10.00 kommer koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Jan Erik Back att presentera resultatet vid en telefonkonferens och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

Pressträff

Kl 12.00 hålls en pressträff på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Pressträffen hålls på svenska. Efter pressträffen finns tillfälle att intervjua koncernchefen Lars G Josefsson och Nordenchefen Hans von Uthmann.

Telefonkonferensen

För att delta: Var god ring några minuter före kl 10.00 på telefonnummer 08-5069 2105.
Lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (kod 19296 #).

Webcast – kvartalsrapporten

För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på

http://www.vattenfall.com.

Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från

http://www.vattenfall.com

/ Investors / Presentations.

Årsstämma

Kl 15.00 startar Vattenfalls årsstämma på Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm. Stämman hålls på svenska. Dörrarna öppnas för allmänheten kl 14.00. Efter årsstämman ges möjlighet att intervjua den nye styrelseordföranden samt koncernchefen Lars G Josefsson. Årsstämman sänds också direkt på vattenfall.se från kl 15.00. För mer information om årsstämman, program, dagordning med mera se http://www.vattenfall.se

Det blir tillåtet att filma, förutsatt att Vattenfalls styrelse godkänner detta.

OBS! Alla besökare på årsstämman måste kunna visa upp legitimationshandling, till exempel presslegitimation. För deltagande i pressträffen om kvartalsrapporten och årsstämman krävs föranmälan till press@vattenfall.com eller telefon 08-739 50 10. Meddela gärna önskemål om intervjuer.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, presschef Norden, telefon 08-739 54 84, mobil 070-559 54 84.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.
Monica Edblad, Investor Relations, telefon 08-739 71 33, mobil 070-282 70 66.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.