Pressmeddelande | 2007-11-07 | 13:43

Vattenfalls hållbarhetsrapportering bäst i Sverige

Vattenfalls hållbarhetsredovisning har idag tilldelats pris som Sveriges bästa hållbarhetsredovisning 2006 av FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Vattenfalls redovisning vann i kategorin ”Bästa fristående hållbarhetsredovisning”.

Priset utdelades på Finforum, en mötesplats för ekonomichefer, finansanalytiker, revisorer och informatörer, i närvaro av finansmarknadsminister Mats Odell. Det togs emot av Vattenfalls kommunikationsdirektör Knut Leman och Åsa Pettersson, ansvarig för hållbarhetsredovisningen.

Juryn motiverade Vattenfalls pris på följande sätt:

”En gedigen redovisning som tydligt presenterar ambitioner, aktiviteter och uppnådda resultat, det senare i en omfattande GRI-anpassad bilaga.”

Juryn bestod av representanter från de stora revisionsfirmorna i Sverige: KPMG, Ernst & Young, SET Revisionsbyrå, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Deloitte.

Vinnarna har utsetts utifrån samma kriterier som i de tolv andra europeiska länder som förutom Sverige också är medlemmar i European Sustainability Reporting Association (ESRA).

Den prisbelönta redovisningen är Vattenfalls fjärde heltäckande hållbarhetsredovisning. Rapporten tar upp de frågor som är viktigast för Vattenfall just nu inom miljö och socialt ansvar, nämligen klimatfrågan, produktionssäkerhet, satsningar på förnybar energiproduktion, behovet av framtida kompetens, kolets framtid och utvecklingen av marknaden.

Informationen om Vattenfalls resultat inom hållbarhetsområdet följer de riktlinjer som GRI (Global Reporting Initative) utarbetat, den mest använda standarden för hållbarhetsredovisning i världen, som används av mer än 1000 företag.

Mer information om Vattenfalls hållbarhetsredovisning finns på http://www.vattenfall.se eller på http://www.vattenfall.com/csr (engelska).

Om priset, se även http://www.farsrs.se

För vidare information, kontakta:
Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon 08-739 50 31.
Åsa Pettersson, ansvarig för CSR-frågor, telefon 08-739 50 84.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner