Pressmeddelande | 2009-10-19 | 13:45

Vattenfalls investering i havsenergi på Irland välkomnas

Vattenfall ska producera el ur vågkraft i havet utanför Irland i kommersiell omfattning. Eamon Ryan, Irlands minister för kommunikation, energi och naturresurser betecknar satsningen som ett spännande och vältajmat initiativ för att utveckla en ny realistisk, ren och värdefull förnyelsebar energikälla.

Tillsammans med Wavebob, ett irländskt utvecklingsföretag för vågkraftsparker, har Vattenfall bildat ett samägt företag, Tonn Energy, för att genomföra satsningen. Tonn betyder våg på irländska. Den irländska regeringen stödjer investeringen genom sin myndighet för investeringar och utveckling, IDA Ireland.

– Att ett stort energiföretag som Vattenfall deltar i Irlands energiprogram tillsammans med irländska partners vilkas engagemang jag uppskattar innebär ytterligare ett steg mot att ta vara på vårt havs unika vågenergiresurser och på sikt göra Irland till exportör av ren energi, sade Eamon Ryan, då han på måndagen presenterade upplägget tillsammans med Harvey Appelbe, projektledare för Tonn Energy.

Tonn Energy kommer närmast att inrikta sig på forskning och utveckling i ett område utanför grevskapet Mayos kust. Området har planerats av Irlands nationella energimyndighet Sustainable Energy Ireland (SEI), som för närvarande gör betydande investeringar i den nödvändiga infrastrukturen, som är nödvändiga för att projektet ska lyckas.

Testplatsen har en central roll i Irlands havsenergiprogram och Tonn Energy är ett av de första företag som samarbetar med SEI i detta program.

– Att det ingås kraftfulla partnerskap i branschen är avgörande för att vår havsenergistrategi ska nå sina mål, sade Owen Lewis, vd för SEI.

– Varje region har sin egen unika lösning för ren energi, framhöll Göran Dandanell, vd och chef för affärsutveckling inom Vattenfall UK. Med sina fantastiska resurser av vågkraft i havet tillsammans med regeringens engagemang har Irland blivit en brännpunkt för utvecklandet av kommersiell vågenergi ur havet. Vi är mycket glada att vara en av de främsta partnerna i Irlands havsenergiprogram.

Vattenfalls långsiktiga mål är att halvera utsläppen per producerad energienhet till 2030 jämfört med 1990 års nivå, och att vara klimatneutralt år 2050.

För vidare information, kontakta:
Maria Parent, Media Relations Manager, telefon 08-739 6550, mobil 076-807 6550.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner

Intervju med Harvey Appelbe, Tonn Energy

Lyssna på Morning Irelands intervju med Harvey Appelbe, projektledare Tonn Energy (på engelska)