Pressmeddelande | 2009-06-18 | 08:31

Vattenfalls koncernchef blir klimatrådgivare åt FN

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson har tackat ja till en inbjudan från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att ingå i hans nya rådgivargrupp om energi- och klimatfrågor.

Generalsekreteraren har bildat en rådgivargrupp kring energi och klimatfrågor som stöd för att hantera den globala debatten om utmaningarna inom energi- och klimatförändringsområdena och de kommande avtalen om klimatförändringen, särskilt de som berör energisektorn.

– Jag har beslutat att bilda en rådgivargrupp inom energi och klimatfrågor, som ska sammanföra affärsledare, experter och verksamma inom energi och klimatbranschen, för att stödja mig och FN i våra insatser för att möta de klimatutmaningar världen står inför, säger FNs generalsekreterare Ban Ki-moon.

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson har inbjudits att ingå i denna grupp och accepterat inbjudan.

– Jag tackar med glädje ja till inbjudan att delta i denna rådgivande grupp, som jag hoppas kommer att spela en viktig roll för att påskynda beslut och åtgärder som kan spela en avgörande roll för att hejda klimatförändringen. Inbjudan är också ett erkännande av betydelsen av Vattenfalls ansträngningar att driva på energi- och klimatfrågan, säger Lars G Josefsson.

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, chef för Group Media Relations, telefon 08-739 6066, mobil 070-344 61 50.
Edvard Lind, Group Media Relations, telefon 08-739 56 74, mobil 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner