Pressmeddelande | 2010-05-10 | 09:30

Vattenfalls kulturarvsstipendiater utsedda

Marie Nisser-stipendiet på 40 000 kronor delades i år mellan Anna Åberg och föreningen ”F.d. Messaurebor”. Stipendiet kan sökas av den som vill fördjupa sig i Vattenfalls och energibranschens kulturarv.

Anna Åberg, som är doktorand och forskare vid KTH, fick stipendiet för att kunna genomföra en vistelse vid Massachusetts Institute of Technology i USA, för att där ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper inför hennes kommande avhandling ”Naturgasens historia i Sverige och Norden”. Naturgasens roll i det svenska energisystemet har en intressant och lärorik historia som ett av alternativen vid ersättning av kärnkraft, även om dess betydelse som en del i det framtida svenska energisystemet av olika skäl har blivit alltmer marginell.

Stipendium till modell av Messaure samhälle

Föreningen ”F.d. Messaurebor” tilldelades stipendiet genom Britta Olsson för att åskådliggöra Vattenfalls tidigare engagemang vid vattenkraftutbyggnaden i de norrländska älvarna under 1950-talet.

Under uppbyggnaden av kraftanläggningar i norra Sverige anlades temporära samhällen. I samband med Vattenfalls uppbyggnad av Sveriges då största vattenkraftverk, Messaure, vid Stora Lule älv växte samhället Messaure fram successivt. Under åren 1957 till 1980 bodde som flest 3 000 personer i Messaure. Idag är Messaure en ”spökstad”, de flesta husen är rivna och naturen har återerövrat marken.

Messaure besöks varje år av ett stort antal turister. Varje år arrangeras dessutom en ”hemvändardag” för tidigare boende i Messaure och deras barn och barnbarn.

Stipendiet ska användas till att bygga en modell av Messaure för att visa besökarna samhället som det en gång såg ut. 

Om Marie Nissers stipendium 

Marie Nissers stipendium 2011 är på 40 000 kronor och kan sökas av: 

– Forskare och studenter inom universitet och högskola
– Hembygdsforskare och lokalhistoriker
– Forskare på museer eller på andra kulturarvsinstitutioner på riks-, läns- eller lokal nivå
– Anställda och före detta anställda inom Vattenfalls nordiska verksamhet

Marie Nissers stipendium har delats ut sedan 2008 och ger en möjlighet att genomföra studier och undersökningar om Vattenfalls eller energibranschens kulturarv i de nordiska länderna. Det ska användas för att täcka arbets-, rese- och materialkostnader. Arbetet ska vara klart senast ett år efter att stipendiet erhållits och presenteras för Vattenfall Nordens Kulturarvskommitté.

Marie Nisser är professor emerita för industriminnesforskning vid Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH. Under 23 år, till och med 2007, ingick hon i Vattenfalls kulturarvskommitté.

För vidare information, kontakta:
Svante Färnbo, sekreterare i Vattenfall Nordens kulturarvskommitté, svante.farnbo@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10

 


Följande filer finns att ladda ned:

pdf
PDF