Pressmeddelande | 2010-04-21 | 10:52

Vattenfalls nya kraftvärmeverk ersätter kol med halm

Idag, onsdagen den 21 april, invigs ett nytt halmeldat kraftvärmeblock vid Vattenfalls anläggning Fynsværket i Odense, Danmark. Över trehundra tusen stora halmbalar per år ersätter 100 000 ton kol som bränsle. Det minskar utsläppen av klimatpåverkande koldioxid till atmosfären med 245 000 ton per år.

– Det här ett viktigt steg för Vattenfall in i framtiden. Ombyggnaden av Fynsverket visar att Vattenfall har kapacitet och kompetens för att göra en betydande insats för en klimatvänligare el- och värmeproduktion, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls Business Group Nordic.

Halm, som är ett klimatvänligt bränsle, ger värme till 60 000 användare på Fyn samt el till omkring 35 000 hushåll.

– Det nya blocket bidrar till att göra Odense till en grönare stad, samtidigt som det utgör en av bitarna i det stora pussel som ska göra Vattenfalls produktion av el och värme koldioxidneutral. Planen går bland annat ut på att ersätta en stor del av kolförbrukningen med biobränsle – och här spelar Fynsværket en viktig roll, säger verkets chef Klaus Winther.

Vid invigningen av Vattenfalls nya kraftvärmeblock deltar Odenses borgmästare Anker Boye, Vattenfalls ledning, leverantörer, kunder och de medarbetare som har arbetat hårt för att projektet ska kunna genomföras.

Vattenfall har också bjudit in tre elever från en lokal skola till invigningen för att med utgångspunkt i sin kunskap om Fynsværket berätta för de 150 inbjudna gästerna hur alternativa energikällor har utvecklats sedan 1945 – ett projekt som de arbetat med i skolan.

Vattenfall har som mål att bli koldioxidneutrala i Norden år 2030. Det målet kräver åtgärder här och nu så gott som varje dag för att minska koldioxidutsläppen och bidra till ett bättre klimat.

För vidare information, kontakta:
Marianne Reedtz Sparrevohn, Kommunikationschef Vattenfall A/S, telefon: +45 27875526.
Klaus Winther, Kraftverkschef Vattenfall Fynsværket, telefon: + 45 65684427.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/MEDIA OCH NYHETER finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.

 


Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/vattenfall/vattenfalls-nya-kraftvarmeverk-ersatter-kol-med-halm

Följande filer finns att ladda ned:


PDF