Pressmeddelande | 2007-04-26 | 09:00

Vattenfalls resultat för första kvartalet minskade – främst på grund av lägre nätintäkter

· Nettoomsättningen ökade med 9,6% till 41 644 MSEK (38 013) · Rörelseresultatet minskade med 11,8% till 11 198 MSEK (12 689) · Periodens resultat minskade med 9,3% till 7 235 MSEK (7 979)

Vattenfalls nettoomsättning under första kvartalet 2007 ökade med 9,6%, till 41 644 MSEK (38 013). Rörelseresultatet minskade däremot med 11,8%, till 11 198 MSEK (12 689).

Rörelseresultatminskningen är till största delen hänförlig till Norden, vars resultat minskade med 1 236 MSEK, eller 21,2%. Det beror i huvudsak på ökade kostnader inom elnät, främst på grund av stormen ”Per” samt lägre marginaler inom försäljningsverksamheten. Även Tyskland och Polen uppvisar ett svagare kvartal. Rörelseresultatet i Tyskland föll med 471 MSEK eller 7,4%, främst på grund av kraftigt minskade nättariffer till följd av beslut från tyska nätmyndigheten. Polens rörelseresultat föll, exklusive jämförelsestörande poster, med 161 MSEK eller 26,9%, vilket främst förklaras av lägre värmeförsäljning på grund av varmare väder. Vattenfalls elhandelsverksamhet inom Vattenfall Trading Services noterade en förbättring av rörelseresultatet med närmare 500 MSEK.

Periodens resultat (efter skatt) försämrades med 9,3% till 7 235 MSEK (7 979). Avkastningen på eget kapital uppgick till 17,9% och avkastningen på nettotillgångarna till 15,6%, i båda fallet räknat på rullande tolvmånadersbasis.

Kassaflödesräntetäckningsgraden efter förnyelseinvesteringar uppgick till 8,0 räknat på rullande tolvmånadersbasis. Nettoskulden minskade under det första kvartalet med 4 579 MSEK till 44 828 MSEK.

Kraftigt prisfall och lägre el– och värmeproduktion
De genomsnittliga spotpriserna i Norden minskade med 41% till 248 SEK/MWh (424) och i Tyskland med 54% till 29,8 EUR/MWh (65,1). Huvudorsakerna är varmare väder, lägre priser på utsläppsrätter för koldioxid samt kraftigt förbättrad hydrologisk balans i Norden.
Vattenfalls totala elproduktion minskade med 4,4% till 45,7 TWh (47,8). Vattenkraftproduktionen var i stort sett oförändrad medan kärnkraften minskade med 1,9 TWh. Fossilkraften minskade med 0,4 TWh trots förvärvade danska krafttillgångar. Vindkraft och biobränslen ökade med 0,4 TWh. Värmeproduktionen minskade med 1,4 TWh, eller knappt 9% till 14,4 TWh. Exklusive Danmark föll värmeproduktionen med cirka 3,4 TWh, främst på grund av varmare temperatur.

Den fullständiga rapporten finns på

http://www.vattenfall.se

(välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Telefonkonferens
Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister – Kl 10.00 kommer koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Jan Erik Back att presentera resultatet vid en telefonkonferens, och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.
För att delta: var god ring några minuter före kl 10.00 telefonnummer 08-5069 2105.
Lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och minst tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (kod 347 #).

Pressträff
Kl 11.00 hålls en pressträff på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Pressträffen hålls på svenska. I anslutning till pressträffen finns tillfälle att intervjua koncernchefen Lars G Josefsson och Nordenchefen Hans von Uthmann.

Webcast
För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på

http://www.vattenfall.com

. Alternativt kan man komma till presentationen via

http://www.financialhearings.com

välj “Vattenfall 26 April”. Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från

http://www.vattenfall.com

/ Investors / Presentations.

Årsstämma
Kl 13.00 startar bolagsstämman på Hotel Rival. Språk: svenska. Dörrarna öppnas för allmänheten kl 12.00. Efter årssstämman ges möjlighet att intervjua styrelseordföranden Dag Klackenberg och koncernchefen Lars G Josefsson.
Ett presscenter inrättas, där journalisterna inbjuds att:
· Följa presentationen till telefonkonferensen från kl 10.00
· Delta i presskonferensen kl 11.00
· Följa årsstämman på storbild från kl 13.00

OBS! Alla besökare på årsstämman måste kunna visa upp legitimationshandling, till exempel presslegitimation. För deltagande i pressträffen och årsstämman krävs föranmälan till press@vattenfall.com eller telefon 08-739 50 10. Meddela gärna önskemål om intervjuer.


För vidare information, kontakta:
Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon 08–739 50 31.
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon 08–739 65 14.
Martin May, chef för Media Relations, telefon 08–739 52 70.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Press release in pdf format


Download