Pressmeddelande | 2007-02-08 | 16:28

Vattenfalls styrelse fattar beslut om Forsmark

Vattenfalls styrelse har idag, 8 februari 2007, fattat beslut om ett åtgärdsprogram om Forsmarks verksamhet. Programmet syftar till att ge styrelsen snabb återkoppling i kärnkraftssäkerhetsfrågor med grundlig rapportering, uppföljning samt att säkerställa att rätt ledarskap införs.

Utdrag ur styrelseprotokoll 070208:

Styrelsen beslutade att:

  • Vattenfall omgående, i samverkan med övriga delägare i Forsmarks Kraftgrupp, skall tillse att ledamöter från Vattenfalls koncernledning ingår i Forsmarks styrelse. Styrelsen vill att Vattenfall nominerar Hans von Uthmann (ordf) och Lennart Billfalk (led). Styrelsen önskar att Göran Lundgren kvarstår i Forsmarks styrelse.
  • Framföra till Forsmarks styrelse att omgående förstärka säkerhetsfunktionen i Forsmarks ledningsgrupp.
  • Inrätta ett säkerhetsutskott bestående av ledamötena Christer Bådholm, Anders Sundström och Dag Klackenberg (ordf.) och att icke stämmovalda ledamoten Johnny Bernhardsson deltar i utskottets arbete. Det nya säkerhetsutskottet i Vattenfalls styrelse begär direkt och tät rapportering från säkerhetschefen i Forsmarkskraftsgrupp. Säkerhetschefen i Forsmark skall vara föredragande i säkerhetsutskottet i ärenden rörande Forsmark och på begäran avrapportera till Vattenfalls styrelse.
  • Omgående tillsätta en oberoende, internationellt erkänd, extern expert för att ingående för styrelsen belysa ledningssystem, säkerhet, rapportering, ledningsfunktioner i Vattenfalls kärnkraftsverksanläggningar.
  • Styrelsen noggrant skall följa Forsmarks styrelses arbete med att omgående och skyndsamt genomföra det igår redovisade s.k. 60 punktsprogrammet och övriga säkerhetshöjande åtgärder.
  • Nästa styrelsemöte i Vattenfall AB skall äga rum i Forsmark.


För vidare information kontakta:
Dag Klackenberg, styrelseordförande i Vattenfall AB 08-762 77 79
Lars G Josefsson, VD Vattenfall AB 08-739 50 05

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner