Pressmeddelande | 2009-09-08 | 15:14

Vattenfalls tradingenhet byter namn till Vattenfall Energy Trading

Vattenfall Trading Services har bytt namn till Vattenfall Energy Trading.

– Vi är inte längre bara en elhandelsenhet med kontor i Hamburg och Stockholm, utan en europeisk energihandelsenhet som handlar med alla råvaror i alla regioner där Vattenfall är verksamt. Fusionen av Vattenfall Trading och Nuon Energy Trade & Wholesale har lyft verksamheten till en ny nivå. Vårt nya namn speglar aktiviteternas bredd, säger Stephen Asplin som är chef för Vattenfall Energy Trading.

Vattenfall Energy Trading är Vattenfallkoncernens centrala handelsplattform.
– Vår huvuduppgift är att reducera och överföra Vattenfalls energi- och råvarurelaterade risker till marknaden, säger Asplin.

Handelsenheten är aktiv i hela energivärdekedjan: inom anskaffning av gas, kol, olja och utsläppsrätter för koldioxid, handlar med fysiska och finansiella råvaror samt levererar portfölj- och riskhanteringstjänster.

– Genom att slå samman de båda handelsenheterna kan vi dra nytta av en utökad geografisk närvaro, djupare marknadskunskaper och en mer diversifierad anskaffningsstrategi. Våra kombinerade styrkor är grunden för ett utökat kundvärde, vilket gör att vi kan uppnå målen för en hållbar energi och fortsatt verksamhetstillväxt, tillägger Asplin.

Vattenfall Energy Trading handlar i hela Europa och har kontor i Amsterdam, Köpenhamn, Hamburg, Stockholm och Warszawa. Enheten har cirka 400 anställda. Enheterna i Köpenhamn, Hamburg och Stockholm har redan bytt namn, och snart byter även enheten i Warszawa namn. Den nya Amsterdambaserade enheten, som blev en del av tradingenheten efter sammanslagningen med Nuon den 1 juli, kommer tills vidare att fortsätta verka under namnet Nuon Energy Trade & Wholesale.

För vidare information, kontakta:
Stephen Asplin, Head of Vattenfall Energy Trading,
telefon +31 20 5627 550
Maria Parent, Media Relations, telefon 070-358 63 30.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner