Pressmeddelande | 2009-10-27 | 09:01

Vattenfalls tredje kvartal: Lägre resultat

Vattenfall presenterar idag koncernens resultat för årets tredje kvartal.

  • Nettoomsättningen ökade för det tredje kvartalet med 22,5% till 45 346 MSEK (37 016) och för niomånadersperioden med 19,0% till 140 002 MSEK (117 679).
  • Rörelseresultatet minskade för det tredje kvartalet med 37,0% till 3 524 MSEK (5 591) och för niomånadersperioden med 4,6% till 22 265 MSEK (23 333).
  • Periodens resultat efter skatt minskade för det tredje kvartalet med 74,9% till 622 MSEK (2 481) och för niomånadersperioden med 17,3% till 11 338 MSEK (13 708).


– Nio månader in på 2009 kan vi konstatera att effekterna av den pågående lågkonjunkturen varit tydliga även inom energibranschen. Efterfrågan på el har sjunkit när företag drar ner och ser över sin produktion. Speciellt inom den elintensiva industrin har vi sett en stor neddragning av elförbrukningsvolymer. Vi räknar inte med någon snabb återgång till de nivåer vi såg innan lågkonjunkturens början. På grund av den höga andelen elintensiv industri i de nordiska länderna kommer återhämtningen troligtvis att ske snabbare på den centraleuropeiska marknaden, säger koncernchefen Lars G Josefsson.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Läs den fullständiga rapporten

Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister – kl 10.00 kommer koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Dag Andresen att presentera resultatet vid en telefonkonferens och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

Presskonferens – kl 12.00 hålls en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Presskonferensen hålls på svenska.

Telefonkonferensen
För att delta: Var god ring några minuter före kl 10.00 på telefonnummer 08-5069 2105. Lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (kod 10439#).

Webcast – kvartalsrapporten
För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på http://www.vattenfall.com.

Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från http://www.vattenfall.com/ Investors / Presentations.


För vidare information, kontakta:
Maria Parent, Group Media Relations, telefon: 08 739 65 50, mobil: 076 807 65 50.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.
Monica Edblad, Investor Relations, telefon 08-739 71 33, mobil 070-282 70 66.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.