Pressmeddelande | 2011-05-06 | 08:00

Vattenfalls vindkraft ger el till alla hem i Simrishamn

Idag invigs den nya vindkraftparken vid Östra Herrestad i Simrishamns kommun. Den ger hushållsel till 11 000 hem. Det är till fler hushåll än som finns i hela kommunen. Det betyder att samtliga 19 300 kommuninvånare tar del av den förnybara elen från den nya vindkraftparken.

De nio vindkraftverken stod klara redan i höstas och har genererat el sedan dess. Efter en period av intrimning och tester är det idag dags för officiell invigning.

– Det blåser mycket bra här i Östra Herrestad och vindkraftparkens tillskott av elproduktion motsvarar 20 procent av det totala elbehovet i Simrishamns kommun, berättade Anders Dahl, chef för Vattenfall Renewables, vid fredagens invigningsceremoni.

– Jag är stolt att berätta att Vattenfall under de senaste åren har satt igång nio vindkraftparker i sex länder och vi har planer på att investera ytterligare 26 miljarder kronor i vindkraft mellan åren 2011 och 2015, sa Anders Dahl vidare.

Ursprungligen var det planerat för att rotordiametern på vindkraftverken skulle vara 83 meter men efter en ändring till 90 meters diameter har effekten höjts med 15 procent, en ökning som motsvarar hushållsel till 1600 hem.

Vattenfall är glada för det lokala stödet och engagemanget från bland annat Simrishamns kommun, Hammenhögsskolan samt det lokala föreningslivet. De deltar alla i invigningsarrangemangen fredag 6 maj och lördag 7 maj.

Ett sidoprojekt är de småbiotoper som Jordbruksverket anlagt i vindkraftverkens närhet. Biotopens speciella egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra. Buskar, träd och blommor har planterats för att underlätta för bin och insekter. Bin som pollinerar ger större skördar.

Fakta om Östra Herrestad:

  • Parken består av nio 1,8 MW Vestas-vindkraftverk
  • Total installerad effekt: 16,2 MW
  • Beräknad årsproduktion: 57 GWh, motsvarande förnybar hushållsel till 11 000 hem, eller en femtedel av det totala elbehovet i Simrishamn.

Läs mer om vindkraftparken Östra Herrestad vindkraftpark

Fakta om Vattenfall:

Vattenfall är Sveriges största operatör av vindkraft och näst största av havsbaserad vindkraft i Europa, med 900 vindkraftverk i sju länder. Östra Herrestad samt Stor-Rotliden i Åsele kommun är landbaserade. Lillgrund finns till havs utanför Malmö. 2010 invigde Vattenfall världens största havsbaserade vindkraftpark, Thanet, utanför Storbritanniens kust, med en installerad effekt på 300 MW och produktion av el till cirka 300 000 engelska hushåll. Vattenfall har börjat planera bygget av DanTysk, en havsbaserad vindkraftpark utanför Tysklands kust i Nordsjön, som ska ge 500 000 hushåll el med en kapacitet på 288 MW.

För vidare information, kontakta:
Anna Bjerkesjö, Vattenfall Renewables, telefon 08-739 61 98,
mobil 0703-88 14 34.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ned pressmeddelandet (PDF 133 kB)