Pressmeddelande | 2007-02-09 | 17:44

Viktig kontrollrutin följdes ej vid Forsmark

Forsmark Kraftgrupp AB har under sju månader drivit reaktor 1 med en gummitätning i reaktorinneslutningen, som inte var kontrollerad enligt de interna rutinerna.

– Det är oacceptabelt och jag har idag till Judith Melin, generaldirektör på SKI, framhållit att jag ser mycket allvarligt på det inträffade, säger Hans von Uthmann, vice VD i Vattenfall AB och föreslagen ny styrelseordförande i Forsmark Kraftgrupp AB.

Ett gummiprov togs ut under sedvanlig revision i juni. När provsvaret var analyserat visade sig gummitätningen ha otillräcklig elasticitet, varpå reaktorn stoppades den 2 februari. Den försämrade funktionen i gummitätningen i reaktorinneslutningen vid Forsmark 1 har av Forsmark Kraftgrupp AB klassats som en kategori 1-händelse och preliminärt som nivå 1 på den internationella INES-skalan, vilket är en avvikelse från normaldrift.

SKI informerades samtidigt om provsvaren. SKI har varit på plats i Forsmark under den gångna veckan för att utreda det inträffade. Forsmark 1 står nu avställd och gummitätningen ska bytas ut. Detta arbete beräknas ta minst tre veckor. Proven från Forsmark 2 visade att gummitätningen i reaktorinneslutningen är helt funktionsduglig. Forsmark 2 kommer därför att tas i drift de närmaste dagarna.

För vidare information, kontakta:
Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden, telefon: 070-559 54 84.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.