Pressmeddelande | 2009-06-03 | 08:00

Vindkraftbranschen drar lärdom av Lillgrund

Projekteringen och bygget av Lillgrund vindkraftpark utanför Malmö har gett värdefulla kunskaper och erfarenheter. Vattenfall ger nu hela vindkraftbranschen möjlighet att ta till sig och dra nytta av dem inför den stora utbyggnad av vindkraften som har inletts i Sverige.

Ett seminarium i Malmö idag ger en samlad bild av undersökningar och erfarenheter inom vindkraftområdet under de år Lillgrundprojektet har pågått. Undersökningarna omfattar teknik och projektgenomförande, miljö, tillstånd och acceptansfrågor samt drift, underhåll och elproduktion. Vattenfalls arbete ger goda insikter i att beräkna elproduktion från vindkraft och särskilda utmaningar för vindkraft till havs. En handbok för arkeologi har också utvecklats till nytta för branschen.

– Genom seminariet vill vi ge andra energiföretag, myndigheter, politiker och andra intresserade en möjlighet att ta del av Vattenfalls erfarenheter. Vi kommer också att presentera dem i rapporter och en bok, säger Anders Dahl, chef Vattenfall Vindkraft.

Vattenfall har fått stöd från Energimyndigheten för att genomföra undersökningarna.

– Samverkan med de närboende och de lokala föreningarna har varit avgörande för framgången, där Lillgrund vindkraftpark blivit ett landmärke för regionen. Andelen positiva till vindkraftparken ökade från 45% till 60% under projektets tre sista år, säger Ingegerd Bills, kommunikationschef för Vattenfall Vindkraft.

Vindkraftparken Lillgrund med 48 vindkraftverk till havs i Öresund invigdes i juni 2008. Den är världens tredje största havsbaserade vindkraftpark och Sveriges hittills största satsning på vindkraft. Parken producerar 0,33 TWh el per år, vilket motsvarar hushållsel till cirka 60 000 hushåll.

Vattenfall bygger just nu världens största vindkraftpark till havs i Storbritannien, Thanet Offshore. Den är tre gånger så stor som Lillgrund och ytterligare en viktig hörnsten i Vattenfalls satsning på ett bättre klimat och framtiden.

För vidare information, kontakta:
Caroline Rylander, pressekreterare, Vattenfall Norden, mobil 0730-79 99 54.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.