Pressmeddelande | 2007-09-06 | 15:04

Wermlands Paper ger Vattenfall fortsatt förtroende

Wermlands Paper har valt att förlänga sitt avtal med Vattenfall tom 2010 till ett värde av ca 150 mkr. Avtalet inkluderar elleverans, portföljförvaltning och handel med elcertifikat.

Wermlands Paper har varit kund till Vattenfall sedan 2006 med elleverans till Bäckhammar och Åmotfors bruk där företaget tillverkar oblekt kraftpapper och skandinavisk fiber. Nu ges Vattenfall förnyat förtroende vilket även inkluderar portföljförvaltning. Den finansiella förvaltningen innebär att Vattenfall löpande kommer att hjälpa Wermlands Paper att köpa in el till så låg kostnad som möjligt. Detta möjliggörs genom löpande marknadsinformation och aktiv rådgivning som baseras på analyser genomförda av Vattenfalls experter och meteorologer.

– Elkostnaden är en av våra största utgiftsposter och det är därför mycket viktigt för oss att välja en leverantör som kan hjälpa oss att minimera kostnaden över tid. Vi har valt att fortsätta samarbeta med Vattenfall för att de uppvisar en god rådgivningskompetens och affärsmässighet, säger Christer Simrén, vd på Wermlands Paper.

– Det är alltid glädjande när vi får förnyat förtroende hos våra kunder. Speciellt hos kunder som Wermlands Paper som ställer höga krav på affärsmässighet, rådgivning och att ständigt ligga i framkant för att finna nya lösningar, säger Göran Hindemark, chef för Vattenfalls nordiska försäljning.

För vidare information, kontakta:
Göran Hindemark, Chef Vattenfall Försäljning Norden, 08-739 60 43
Erik Sundström, Kommunikationschef Vattenfall Försäljning Norden, 08-739 61 31
Christer Simrén, Vd Wermlands Paper, 0550-345 20


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10