Pressmeddelande | 2013-04-26 | 09:00

Yngre alltmer aktiva i val av elavtal hos Vattenfall

Rörliga avtal lockar allt fler elkonsumenter. Det är hos de yngre man ser tydligast ökning av aktiva val i sina elavtal, uppger Magnus Holm, chef för Vattenfall Försäljning.

Statistik hos Vattenfall visar att unga blir mer och mer aktiva i sina val av elavtal. Tillströmningen av yngre kunder ökar och de väljer i högre grad rörliga avtal än de äldre kunderna, som föredrar fasta avtalsformer. Vid en jämförelse med föregående år så har andelen unga under 30 år ökat med 9 procent bland nya kunder hos Vattenfall.

– Det är oerhört glädjande att se tillströmningen av nya yngre kunder och vi ser att de i större grad är benägna att välja rörliga avtal. Denna generation är möjligen inte lika trygghetssökande som man
kan vara med en annan familje- och boendesituation. De som följer marknadens svängningar är aktiva, flexibla i sin plånbok samt mer riskbenägna och då väljer man oftare ett rörligt avtal. De som
vill ha full kontroll väljer förstås att binda sina olika avtal som rör hushållets utgifter, säger Magnus Holm.

Under de tre senaste månaderna har tecknandet av rörliga avtal ökat, trots att prisnivån för alla Vattenfalls fasta avtal är lägre än på många år. Inom ålderskategorin under 30 år har andelen som
gör ett aktivt val ökat med hela 11 procent, om man jämför årets första kvartal med samma period föregående år.

– Det är viktigt att vi kan erbjuda alla våra kundkategorier ett elavtal som passar in i den livs- och boendesituation de för stunden befinner sig i. Att den yngre generationen uppvisar ett mer aktivt beteende är nog inte utmärkande bara för oss utan kan säkert appliceras på andra företag och branscher, säger Magnus Holm.

För mer information, kontakta:
Magnus Holm, chef Vattenfall Försäljning, 0702-11 04 97
Carina Netterlind, pressekreterare, 076-103 66 62

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
Press
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 68 kB)
Ladda ner Vattenfalls Elbarometer 26 april (PDF 72 kB)